Katedra ekonomiky a řízení ve stavebnictví

Aktuality  Informace o katedře  → Fakulta stavební  → ČVUT

126BIMB – BIM - Informační modelování

Anotace
Předmět se zabývá problematikou Building Information Modeling (BIM) jako moderního nástroje pro řízení a provoz stavebních projektů. Zaměřuje se na zvládnutí základních relevantních software (Autodesk Revit, Autodesk Quantity Takeoff a Autodesk Navisworks) a hlavně pochopení významu BIM v současném stavebnictví a jeho budoucnost a důležitost v jednotlivých fázích stavebních projektů.
Rozsah: 1 + 3 Kreditů: 4 Zakončení: z,zk
E - Management a ekonomika ve stavebnictví (Mgr.) – 1. semestr
P - Projektový management a inženýring (Mgr.) – 1. semestr
Návaznost na: -

Vyučující