Katedra ekonomiky a řízení ve stavebnictví

Aktuality  Informace o katedře  → Fakulta stavební  → ČVUT

126DPM – Diplomová práce

Anotace
Diplomová práce zakončuje inženýrské studium, student prokazuje, že umí aplikovat vědomosti, které získal během studia při řešení konkrétní problematiky ve stavební praxi, oblasti vývojové i výzkumné. Diplomová práce se zaměřuje na vlastní přínos k řešené problematice.
Rozsah: 0 + 24 Kreditů: 30 Zakončení: z
E - Management a ekonomika ve stavebnictví (Mgr.) – 3. semestr
P - Projektový management a inženýring (Mgr.) – 3. semestr
N - Stavební management (Mgr.) – 3. semestr
Návaznost na: -