Katedra ekonomiky a řízení ve stavebnictví

Aktuality  Informace o katedře  → Fakulta stavební  → ČVUT

126YMIS – Manažerské informanční systémy

Anotace
Architektura podnikových IS, interní a externí informační zdroje na podporu manažerského rozhodování - Business Intelligence, informační strategie podniku, efektivnost IS, struktura a funkce manažerských IS, multidimensionální databáze a technologie OLAP, postup pří výstavbě a zavádění manažerských IS, praktická ukázka aplikací Business Navigation System a systému COGNOS ve stavebních firmách, řízení znalostí a znalostní báze pro podporu strategického řízení, Competitive Intelligence.

[1] Molnár Z.: Efektivnost informačních systémů. Grada Publishing 2001
[2] Bébr R., Doucek P.: Informační systémy pro podporu manažerské práce. Profesional Publishing, 2005
Rozsah: 0 + 2 Kreditů: 2 Zakončení: z
Ostatní bakalářské a magisterské obory Návaznost na: -

Vyučující

Podklady k přednáškám
soubory ke stažení poznámka přidáno
1. přednáška
Zadejte prosím heslo k předmětu:
18.10.2017
2. přednáška 24.10.2017
3. přednáška
Zadejte prosím heslo k předmětu:
31.10.2017
4. přednáška
Zadejte prosím heslo k předmětu:
7.11.2017
5. přednáška
Zadejte prosím heslo k předmětu:
14.11.2017
6. přednáška
Zadejte prosím heslo k předmětu:
21.11.2017
7. přednáška
Zadejte prosím heslo k předmětu:
28.11.2017
Podklady ke cvičením
soubory ke stažení poznámka přidáno
1. cvičení
Zadejte prosím heslo k předmětu:
18.10.2017
2. cvičení
Zadejte prosím heslo k předmětu:
24.10.2017
3. cvičení
Zadejte prosím heslo k předmětu:
7.11.2017
4. cvičení
Zadejte prosím heslo k předmětu:
7.11.2017
5. cvičení
Zadejte prosím heslo k předmětu:
14.11.2017
6. cvičení
Zadejte prosím heslo k předmětu:
21.11.2017