Katedra ekonomiky a řízení ve stavebnictví

Aktuality  Informace o katedře  → Fakulta stavební  → ČVUT

126INZG – Inženýring

Anotace
Koncepční a operativní řízení projektů výstavby z hlediska času, zdrojů, nákladů - analýza podkladů, návrhy řešení, oponentura, studie investičních možností, studie proveditelnosti, optimalizace zájmů - podklady technické, právní, finanční, tvorba cen - obchodní závazkové právo, vzory smluv pro inženýring, - podmínky dodávek VOB (Verdingungsordnung für Bauleistungen), používané německými investory - smluvní podmínky FIDIC, užívané v mezinárodní stavební praxi. - smluvní stanovení parametrů výkonu a jakosti, smluvní sankce, časové plány - územní, stavební řízení, plnění zákona č. 183/2006 Sb., zadávání stavební zakázky - investorský inženýring, dodavatelský inženýring, koordinace více dodavatelů - finanční řízení, kapacitní plánování, kontrola jakosti, technologické předpisy - plán přejímacího řízení, zkušební provoz, vyhodnocení splnění parametrů - plánování stavební údržby

[1] přísl. právní předpisy, FIDIC smluvní vzory
[2] Levin,P.: Construction Contract Claims, Changes and Disputes Resolution, ASCE Stavební a smluvní právo
[3] Tománková, J., Čápová, D., Měšťanová, D.: Příprava a řízení staveb, Praha, ČVUT 2008.
Rozsah: 2 + 2 Kreditů: 5 Zakončení: z,zk
E - Management a ekonomika ve stavebnictví (Mgr.) – 1. semestr
P - Projektový management a inženýring (Mgr.) – 1. semestr
Návaznost na: -

Vyučující

Podklady k přednáškám
soubory ke stažení poznámka přidáno
Ekologické zátěže 1
Zadejte prosím heslo k předmětu:
15.12.2016
Ekologické zátěže 2
Zadejte prosím heslo k předmětu:
15.12.2016
Opravy balkonů
Zadejte prosím heslo k předmětu:
15.12.2016
Kladečské plány
Zadejte prosím heslo k předmětu:
15.12.2016
TDS tunely
Zadejte prosím heslo k předmětu:
4.12.2016
Legislativa obecný přehled
Zadejte prosím heslo k předmětu:
10.10.2017
Smluvní vztahy
Zadejte prosím heslo k předmětu:
10.10.2017
Zákon o územním plánování a stav. řádu
Zadejte prosím heslo k předmětu:
10.10.2017
1č Inženýring
Zadejte prosím heslo k předmětu:
17.12.2017
2č Inženýring
Zadejte prosím heslo k předmětu:
17.12.2017
3č Inženýring
Zadejte prosím heslo k předmětu:
17.12.2017
4č Inženýring
Zadejte prosím heslo k předmětu:
17.12.2017
5č Inženýring
Zadejte prosím heslo k předmětu:
17.12.2017
6č Rozhodování
Zadejte prosím heslo k předmětu:
17.12.2017
Zákon o zadávání VZ
Zadejte prosím heslo k předmětu:
17.12.2017
Podklady ke cvičením
soubory ke stažení poznámka přidáno
cvičení
Zadejte prosím heslo k předmětu:
15.12.2016
vzor pro TDS
Zadejte prosím heslo k předmětu:
15.12.2016
rozpis prezentaci TDS
Zadejte prosím heslo k předmětu:
15.12.2016