Katedra ekonomiky a řízení ve stavebnictví

Aktuality  Informace o katedře  → Fakulta stavební  → ČVUT

126OCNE – Oceňování nemovitostí

Anotace
Základní pojmy z oceňování nemovitostí. Stanovení tržní hodnoty nemovitosti - porovnávací, výnosová a nákladová metoda. Administativní cena nemovitosti, legislativa. Oceňování nemovitostí ve speciálních případech. Příklady ocenění nemovitostí.

[1] Schneiderová Heralová, R.: Oceňování nemovitostí, ČVUT, Praha, 2008
[2] Ort, P.: Oceňování nemovitostí natržních principech, Bankovní institut vysoká škola, Praha, 2005
Rozsah: 2 + 2 Kreditů: 5 Zakončení: z,zk
E - Management a ekonomika ve stavebnictví (Mgr.) – 1. semestr
P - Projektový management a inženýring (Mgr.) – 1. semestr
Návaznost na: -

Vyučující

Podklady k přednáškám
soubory ke stažení poznámka přidáno
oceňovací předpis - aktuální znění
Zadejte prosím heslo k předmětu:
podklad pro stanovení ceny zjištěné (administrativní cena) - druhá cast semestrální práce 11.4.2016
okruhy otázek ke zkoušce 15.5.2016
informace k předmětu
Zadejte prosím heslo k předmětu:
3.10.2016
program přednášek a cvičení
Zadejte prosím heslo k předmětu:
3.10.2016
vyhlaska - aktualni zneni - bez hesla 1.12.2016
Podklady ke cvičením
soubory ke stažení poznámka přidáno
osnova semestrální práce
Zadejte prosím heslo k předmětu:
3.10.2016
hodnocení semestrální práce - stav ke dni 2.1.2017 4.1.2017
hodnocení semestrální práce - stav ke dni 5.1.2017 5.1.2017
hodnocení semestrální práce - stav ke dni 10.1.17 10.1.2017