Katedra ekonomiky a řízení ve stavebnictví

Aktuality  Informace o katedře  → Fakulta stavební  → ČVUT

126OCNE – Oceňování nemovitostí

Anotace
Základní pojmy z oceňování nemovitostí. Stanovení tržní hodnoty nemovitosti - porovnávací, výnosová a nákladová metoda. Administativní cena nemovitosti, legislativa. Oceňování nemovitostí ve speciálních případech. Příklady ocenění nemovitostí.

[1] Schneiderová Heralová, R.: Oceňování nemovitostí, ČVUT, Praha, 2008
[2] Ort, P.: Oceňování nemovitostí natržních principech, Bankovní institut vysoká škola, Praha, 2005
Rozsah: 2 + 2 Kreditů: 5 Zakončení: z,zk
E - Management a ekonomika ve stavebnictví (Mgr.) – 1. semestr
P - Projektový management a inženýring (Mgr.) – 1. semestr
Návaznost na: -

Vyučující

Podklady k přednáškám
soubory ke stažení poznámka přidáno
okruhy otázek ke zkoušce 15.5.2016
informace k předmětu 4.10.2017
aktuální oceňovací předpis 4.10.2017
zkouška 21.12.2017 - body za teorii klasifikace zkoušky bude zveřejněna po přidělení bodů za obě části semestrální práce 27.12.2017
zkouška 4.1.2018 - body za teorii 5.1.2018
zkouška 21.12.2017 klasifikace 7.1.2018
zkouška 4.1.2018 klasifikace 7.1.2018
Podklady ke cvičením
soubory ke stažení poznámka přidáno
osnova semestrální práce 4.10.2017
Body za semestrální práci - stav ke dni 4.1.2018 7.1.2018