Katedra ekonomiky a řízení ve stavebnictví

Aktuality  Informace o katedře  → Fakulta stavební  → ČVUT

126OCNE – Oceňování nemovitostí

Anotace
Základní pojmy z oblasti oceňování nemovitost, Metody oceňování nemovitostí, účel a použití, Teorie oceňování. Nákladová metoda, Porovnávací metoda, Výnosová metoda. Analýza tržní hodnoty - metody závěrečné analýzy tržní hodnoty. Administrativní cena nemovitostí. Oceňování nemovitostí v bankovnictví, pojišťovnictví, v obchodních aktivitách, ve správě majetku. Oceňování věcných břemen a služebností. Speciální metody oceňování pozemků. Znalecký posudek, zpráva o ocenění nemovité věci.

[1] Schneiderová Heralová, R.: Oceňování nemovitých věcí. 1. vyd. Praha: Fineco, 2015.
[2] Ort, P. : Moderní metody oceňování majetku na tržních principech, BIVŠ, Praha, 2006
[3] Ort, P. Oceňování nemovitostí na tržních principech, BIVŠ, Praha, 2007
[4] Ort, P., Schneiderová Heralová, R.: Oceňování nemovitostí a cenové mapy, 2008, Verlag Dashofer
[5] Aktuální znění oceňovací vyhlášky
Rozsah: 2 + 2 Kreditů: 5 Zakončení: z,zk
P - Projektový management a inženýring (Mgr.) – 1. semestr Návaznost na: -

Vyučující

Podklady k přednáškám
soubory ke stažení poznámka přidáno
okruhy otázek ke zkoušce 15.5.2016
informace k předmětu 4.10.2017
aktuální oceňovací předpis 4.10.2017
zkouška 21.12.2017 - body za teorii klasifikace zkoušky bude zveřejněna po přidělení bodů za obě části semestrální práce 27.12.2017
zkouška 4.1.2018 - body za teorii 5.1.2018
zkouška 21.12.2017 klasifikace 7.1.2018
zkouška 4.1.2018 klasifikace 7.1.2018
Podklady ke cvičením
soubory ke stažení poznámka přidáno
osnova semestrální práce 4.10.2017
Body za semestrální práci - stav ke dni 4.1.2018 7.1.2018