Katedra ekonomiky a řízení ve stavebnictví

Aktuality  Informace o katedře  → Fakulta stavební  → ČVUT

Zde se nacházíte: Home > Výuka > Studijní předměty > Management a ekonomika ve stavebnictví (Mgr.)

Studijní předměty

Magisterský obor E - Management a ekonomika ve stavebnictví

Zimní semestr

Sem. Kód Název — odkaz na detail předmětu Rozsah Kred. Z
3. 126DPM Diplomová práce 0 + 24 30 z
1. 126INZG Inženýring 2 + 2 5 z,zk
1. 126MJKP Management jakosti a rizika 2 + 1 4 zk
1. 126MPO Management podniku 2 + 2 5 z,zk
1. 126MUC1 Manažerské účetnictví 1 2 + 1 3 z
1. 126OCNE Oceňování nemovitostí 2 + 2 5 z,zk
1. 126BIMB BIM - Informační modelování 1 + 3 4 z,zk

Letní semestr

Sem. Kód Název — odkaz na detail předmětu Rozsah Kred. Z
2. 126DISP Diplomový seminář 0 + 3 4 z
2. 126FAMA Facility management 1 + 1 3 z,zk
2. 126PER Personalistika 1 + 2 3 z
2. 126TERZ Teorie rozhodování 1 + 2 3 z,zk
2. 126CONT Construction Contracting 2 + 1 3 z,zk
2. 126DSS Dodavatelské systémy staveb 2 + 1 3 z

Volitelné předměty

Kód Název — odkaz na detail předmětu Rozsah Kred. Z
L 126YBM Bezpečnostní management 2 + 2 4 z,zk
L 126YFTR Finanční trhy 1 + 1 2 z
L 126YMIS Manažerské informanční systémy 0 + 2 2 z
L 126YREU Regionální integrace EU 1 + 1 2 z
L JOURNC Journal Club 0 + 0 0 JINÉ