Katedra ekonomiky a řízení ve stavebnictví

Aktuality  Informace o katedře  → Fakulta stavební  → ČVUT

126RSP – Řízení stavebních projektů

Anotace
Přehled vybraných pojmů. Metody na podporu řízení projektu. Právní normy, normy ČSN a ISO. Základní aspekty Project Managementu. Stavba jako produkt projektu. Cíle, strategie, fáze a okolí výst. projektu. Role managera projektu. Nákupy a smlouvy v projektu. Řízení kvality, řízení rizik. Finanční management a hodnocení projektu. Studie proveditelnosti. Řízení nákladů a zdrojů . Změnová řízení.

[1] Prostějovská,Z.a kol.: Management výstavbových projektů, ČVUT v Praze, 2008
[2] Prostějovská, Z.: Finanční řízení a investování. ČVUT v Praze. 2006.
[3] L. Klee: International Construction Contract Law, Wiley Blackwell 2017
[4] Tománková, J., Čápová, D., Stavební management, FinEco, 2013
[5] Zákon o územním plánování a stavebním řádu
[6] Správní řád
[7] Zákon o zadávání veřejných zakázek
[8] Nový občanský zákoník
[9] Zákon o obchodních korporacích
Rozsah: 4 + 2 Kreditů: 6 Zakončení: z,zk
E - Management a ekonomika ve stavebnictví (Bc.) – 5. semestr Návaznost na: -

Vyučující

Podklady k přednáškám
soubory ke stažení poznámka přidáno
Program přednášek a cvičení
Zadejte prosím heslo k předmětu:
7.11.2018
Zákon o zadávání VZ
Zadejte prosím heslo k předmětu:
17.12.2017
Správní řád
Zadejte prosím heslo k předmětu:
17.12.2017
Legislativa obecný přehled ZS 2018 2019
Zadejte prosím heslo k předmětu:
2.10.2018
Smluvní vztahy ZS 2018 2019
Zadejte prosím heslo k předmětu:
2.10.2018
Část projekt - 1. přednáška
Zadejte prosím heslo k předmětu:
4.10.2018
Část projekt - 2. přednáška
Zadejte prosím heslo k předmětu:
Zdroje financování, časová hodnota 29.10.2018
Zákon o úz.plánování a stavebním řádu 2018 2019 ZS
Zadejte prosím heslo k předmětu:
13.10.2018
Vyhlášky k novele tzv. stavebního zákona
Zadejte prosím heslo k předmětu:
13.10.2018
EIA
Zadejte prosím heslo k předmětu:
13.10.2018
Část projekt - 3. přednáška
Zadejte prosím heslo k předmětu:
Nemovitost, katastr nemovitostí 29.10.2018
Část projekt - 4. přednáška
Zadejte prosím heslo k předmětu:
Studie proveditelnosti, návratnost, rentabilita 31.10.2018
Část projekt - 5. přednáška
Zadejte prosím heslo k předmětu:
Výstavbový projekt 31.10.2018
Část projekt - 6. přednáška
Zadejte prosím heslo k předmětu:
DPP, NPV, IRR, PI, porovnání závislých projektů 8.11.2018
Část projekt - 7. přednáška
Zadejte prosím heslo k předmětu:
Metody vyhodnocení II -AW, budoucí hodnota 15.11.2018
Část projekt - 8. přednáška
Zadejte prosím heslo k předmětu:
Rizika v projektu 21.11.2018
Část projekt - 9. přednáška
Zadejte prosím heslo k předmětu:
úvod do PM 5.12.2018
RSP test 11.12.2018
Zadejte prosím heslo k předmětu:
11.12.2018
Část projekt 10. přednáška
Zadejte prosím heslo k předmětu:
Úvod do PM II 18.12.2018
Podklady ke cvičením
soubory ke stažení poznámka přidáno
1. úkol - téma A
Zadejte prosím heslo k předmětu:
Odkaz na program ReBytCalc: http://decisionlab.fsv.cvut.cz/decisiontools.html 16.10.2018
2. úkol - téma B
Zadejte prosím heslo k předmětu:
Postup výběru pozemku Termín odevzdání úkolu B je 21.12. 2018 na email. 4.10.2018
Vzor úkolu Téma B
Zadejte prosím heslo k předmětu:
Ve vašem úkolu dodržte jednotlivé nadpisy. DODRŽTE FORMÁLNÍ NÁLEŽITOSTI - odkazy na zdroje v textu a seznam použitých zdrojů na konci práce. 23.10.2018
Téma A - checklist výstupu
Zadejte prosím heslo k předmětu:
termín odevzdání 23. listopad 2018, do 24 hod na email vyučujícího. 16.10.2018
Příklady I
Zadejte prosím heslo k předmětu:
Současná a budoucí hodnota, budoucí hodnota z anuity (střadatel) 29.10.2018
Příklady II
Zadejte prosím heslo k předmětu:
Současná hodnota z anuity (Umořovatel), splátkový kalendář úvěru 24.10.2018
Příklady III
Zadejte prosím heslo k předmětu:
Področní úročení, efektivní úroková míra 29.10.2018
Téma A - pomůcka pro výpočet návratnosti
Zadejte prosím heslo k předmětu:
Výpočet návratnosti 31.10.2018
Příklady IV
Zadejte prosím heslo k předmětu:
Rovnoměrné splácení, odložené splácení 6.11.2018
Příklady V
Zadejte prosím heslo k předmětu:
Měnící se úrokové sazby, výpočet počtu období, perpetuita 15.11.2018
Příklady VI
Zadejte prosím heslo k předmětu:
Metody vyhodnocení efektivnosti investice 21.11.2018
Téma B - obsah úkolu
Zadejte prosím heslo k předmětu:
Obsah úkolu v bodech 21.11.2018
Příklady VII
Zadejte prosím heslo k předmětu:
posuzování závislých projektů pomocí NPV a IRR 28.11.2018
Příklady VIII
Zadejte prosím heslo k předmětu:
metoda roční hodnoty a posuzování variant 5.12.2018
Příklady IX
Zadejte prosím heslo k předmětu:
Rizika - kvantitativní 12.12.2018
Výsledky zápočtového testu z části projekt Seznam je dle ID studenta - najdete v IS KOS 14.12.2018