Katedra ekonomiky a řízení ve stavebnictví

Aktuality  Informace o katedře  → Fakulta stavební  → ČVUT

126RSP – Řízení stavebních projektů

Anotace
Rozsah: 4 + 2 Kreditů: 6 Zakončení: z,zk
E - Management a ekonomika ve stavebnictví (Bc.) – 5. semestr Návaznost na: -

Vyučující

Podklady k přednáškám
soubory ke stažení poznámka přidáno
Program přednášek a cvičení
Zadejte prosím heslo k předmětu:
25.9.2017
Zákon o úz. plán. a stav. řádu
Zadejte prosím heslo k předmětu:
4.10.2016
Úvod leg. obecný přehled
Zadejte prosím heslo k předmětu:
4.10.2016
Smluvní vztahy
Zadejte prosím heslo k předmětu:
4.10.2016
Zákon o zadávání veř.zakázek
Zadejte prosím heslo k předmětu:
4.12.2016
Správní řád
Zadejte prosím heslo k předmětu:
4.12.2016
Podklady ke cvičením
soubory ke stažení poznámka přidáno
1. úkol - téma A
Zadejte prosím heslo k předmětu:
Odkaz na program ReBytCalc: http://decisionlab.fsv.cvut.cz/decisiontools.html 9.10.2015
2. úkol - téma B
Zadejte prosím heslo k předmětu:
Postup výběru pozemku 25.11.2015
Vzor úkolu Téma B
Zadejte prosím heslo k předmětu:
Va vašem úkolu dodržte jednotlivé nadpisy. DODRŽTE FORMÁLNÍ NÁLEŽITOSTI - odkazy na zdroje v textu a seznam použitých zdrojů na konci práce. 12.11.2015
Téma A - checklist výstupu
Zadejte prosím heslo k předmětu:
termín odevzdání 27. listopad 2016, do 24 hod na email vyučujícího. 9.11.2016
Výsledky zápočtového testu
Zadejte prosím heslo k předmětu:
Ti co dosáhli 3 bodů a méně. 20.12.2016