Katedra ekonomiky a řízení ve stavebnictví

Aktuality  Informace o katedře  → Fakulta stavební  → ČVUT

126RSP – Řízení stavebních projektů

Anotace
Přehled vybraných pojmů. Metody na podporu řízení projektu. Právní normy, normy ČSN a ISO. Základní aspekty Project Managementu. Stavba jako produkt projektu. Cíle, strategie, fáze a okolí výst. projektu. Role managera projektu. Nákupy a smlouvy v projektu. Řízení kvality, řízení rizik. Finanční management a hodnocení projektu. Studie proveditelnosti. Řízení nákladů a zdrojů . Změnová řízení.

[1] Prostějovská,Z.a kol.: Management výstavbových projektů, ČVUT v Praze, 2008
[2] Prostějovská, Z.: Finanční řízení a investování. ČVUT v Praze. 2006.
[3] L. Klee: International Construction Contract Law, Wiley Blackwell 2017
[4] Tománková, J., Čápová, D., Stavební management, FinEco, 2013
[5] Zákon o územním plánování a stavebním řádu
[6] Správní řád
[7] Zákon o zadávání veřejných zakázek
[8] Nový občanský zákoník
[9] Zákon o obchodních korporacích
Rozsah: 4 + 2 Kreditů: 6 Zakončení: z,zk
E - Management a ekonomika ve stavebnictví (Bc.) – 5. semestr Návaznost na: -

Vyučující

Podklady k přednáškám
soubory ke stažení poznámka přidáno
Program přednášek a cvičení ZS2019 Součástí je informace k podmínkám zápočtu a ke zkoušce 21.10.2019
Smluvní vztahy
Zadejte prosím heslo k předmětu:
8.10.2019
EIA
Zadejte prosím heslo k předmětu:
8.10.2019
Novela stav.zakona 225 2017 Sb.
Zadejte prosím heslo k předmětu:
8.10.2019
Legislativa obecný přehled
Zadejte prosím heslo k předmětu:
8.10.2019
Přednáška 26.9. (Prost)
Zadejte prosím heslo k předmětu:
Výstavbový projekt, životní cyklus projektu, účastníci 15.10.2019
Přednáška 3.10. (Prost)
Zadejte prosím heslo k předmětu:
Vstupy pro rozhodování investora, časová hodnota peněz 15.10.2019
Přednáška 24.10. (Prost.)
Zadejte prosím heslo k předmětu:
Investiční rozhodování, návratnost, rentabilita 24.10.2019
Přenáška 31.10. (Prost)
Zadejte prosím heslo k předmětu:
Dynamické metody hodnocení efektivnosti - metody založené na současné hodnotě 7.11.2019
Přednáška 7.11. (Prost)
Zadejte prosím heslo k předmětu:
NPV versus IRR, rozhodování vzájemně závislé projekty 21.11.2019
Přednáška 14.11. (Prost.)
Zadejte prosím heslo k předmětu:
Dynamické metody založené na budoucí a roční hodnotě 21.11.2019
Přednáška 21. 11. (Prost)
Zadejte prosím heslo k předmětu:
Rizika v projektu 21.11.2019
Přednáška 28.11. (Prost.)
Zadejte prosím heslo k předmětu:
Základy projektového řízení I. 4.12.2019
Vyhlášky k SZ
Zadejte prosím heslo k předmětu:
4.12.2019
Správní řád
Zadejte prosím heslo k předmětu:
4.12.2019
Zákon o zadávání veř.zakázek
Zadejte prosím heslo k předmětu:
10.12.2019
Přednáška 10.10.19
Zadejte prosím heslo k předmětu:
Katastr nemovitostí 10.12.2019
Přednáška 17.10.19
Zadejte prosím heslo k předmětu:
Výstavbový projekt 10.12.2019
Přednáška 5.12.19
Zadejte prosím heslo k předmětu:
Projektový management II 10.12.2019
Podklady ke cvičením
soubory ke stažení poznámka přidáno
Téma A - obsah úkolu
Zadejte prosím heslo k předmětu:
18.9.2019
Zápočtový test - oprava Soubro nestahujte. Studenti, kteří nebyli úspěšní v zápočtovém testu z části projekt, dostali informaci emailem. 12.12.2019