Katedra ekonomiky a řízení ve stavebnictví

Aktuality  Informace o katedře  → Fakulta stavební  → ČVUT

126RSP – Řízení stavebních projektů

Anotace
Rozsah: 4 + 2 Kreditů: 6 Zakončení: z,zk
E - Management a ekonomika ve stavebnictví (Bc.) – 5. semestr Návaznost na: -

Vyučující

Podklady k přednáškám
soubory ke stažení poznámka přidáno
Program přednášek a cvičení
Zadejte prosím heslo k předmětu:
3.10.2017
Smluvní vztahy
Zadejte prosím heslo k předmětu:
1.10.2017
Legislativa obecný přehled
Zadejte prosím heslo k předmětu:
10.10.2017
Zákon o úz. plánování a stav. řádu
Zadejte prosím heslo k předmětu:
10.10.2017
Část projekt - 5.10. úvod
Zadejte prosím heslo k předmětu:
15.10.2017
část projekt - 12.10. - Financování staveb
Zadejte prosím heslo k předmětu:
16.10.2017
Část projekt - 19.10. Nemovitost, KN
Zadejte prosím heslo k předmětu:
26.10.2017
Část projekt - 26.10. Výstavbový projekt
Zadejte prosím heslo k předmětu:
26.10.2017
Část projekt - 2.11. - Studie proveditelnosti
Zadejte prosím heslo k předmětu:
15.11.2017
Část projekt - 16.11. Rizika v projektech
Zadejte prosím heslo k předmětu:
15.11.2017
Část projekt - 9.11. - Územní plán a EIA
Zadejte prosím heslo k předmětu:
25.11.2017
Část projekt - 30.11.- vyhodnocení investice
Zadejte prosím heslo k předmětu:
14.12.2017
Část projekt - 7.12. a 14.12. - zákl. proj. řízení
Zadejte prosím heslo k předmětu:
14.12.2017
Zákon o zadávání VZ
Zadejte prosím heslo k předmětu:
17.12.2017
Správní řád
Zadejte prosím heslo k předmětu:
17.12.2017
zápočtový test výsledky
Zadejte prosím heslo k předmětu:
19.12.2017
Podklady ke cvičením
soubory ke stažení poznámka přidáno
1. úkol - téma A
Zadejte prosím heslo k předmětu:
Odkaz na program ReBytCalc: http://decisionlab.fsv.cvut.cz/decisiontools.html 9.10.2015
2. úkol - téma B
Zadejte prosím heslo k předmětu:
Postup výběru pozemku Termín odevzdání úkolu B je 22.12. 2017 na email vyučujícícho 4.10.2017
Vzor úkolu Téma B
Zadejte prosím heslo k předmětu:
Va vašem úkolu dodržte jednotlivé nadpisy. DODRŽTE FORMÁLNÍ NÁLEŽITOSTI - odkazy na zdroje v textu a seznam použitých zdrojů na konci práce. 12.11.2015
Téma A - checklist výstupu
Zadejte prosím heslo k předmětu:
termín odevzdání 17. listopad 2017, do 24 hod na email vyučujícího. 4.10.2017
Výsledky zápočtového testu 19.12.2017
Oprava ZT 21.12.2017