Katedra ekonomiky a řízení ve stavebnictví

Aktuality  Informace o katedře  → Fakulta stavební  → ČVUT

126YEMG – Energetický management budov

Anotace
Předmět energetický management budov se zabývá pojmem managementu obecně, energetického managementu, energetického hospodářství, energetické účinnosti, v návaznosti na dokumenty energetické účinnosti budov - energetický audit, PENB (průkaz energetické náročnosti budov) a v návaznosti na certifikaci budov. Předmět se zároveň zabývá efektivitou investic, návratností investic, vícekriteriálním hodnocením, LCA (long-live cycle assessment), LCC (long-life cycle cost), legislativou v oblasti energetické účinnosti, obnovitelnými zdroji energie a udržitelným rozvojem budov.
Rozsah: 1 + 1 Kreditů: 2 Zakončení: z
E - Management a ekonomika ve stavebnictví (Bc.) Návaznost na: -

Vyučující

Podklady k přednáškám
soubory ke stažení poznámka přidáno
01. Energie ve světě
Zadejte prosím heslo k předmětu:
11.4.2017
02. Energie a budovy
Zadejte prosím heslo k předmětu:
11.4.2017
03. EA a PENB
Zadejte prosím heslo k předmětu:
11.4.2017
04. Udržitelný rozvoj
Zadejte prosím heslo k předmětu:
11.4.2017
05. Energetický management
Zadejte prosím heslo k předmětu:
11.4.2017
06. Ekonomika energetické náročnosti
Zadejte prosím heslo k předmětu:
11.4.2017
07. Energetické posudky
Zadejte prosím heslo k předmětu:
10.5.2017
08. EPC a EC
Zadejte prosím heslo k předmětu:
11.4.2017
09. programy podpory
Zadejte prosím heslo k předmětu:
10.5.2017
10. trendy 10.5.2017
výsledky zkoušky
Zadejte prosím heslo k předmětu:
Nabízím termín opravy, vyzvednutí certifikátu a podpisu písemné práce v úterý v 11h. B414 16.5.2017
Podklady ke cvičením
soubory ke stažení poznámka přidáno
Výpočty návratnost
Zadejte prosím heslo k předmětu:
18.4.2017