Katedra ekonomiky a řízení ve stavebnictví

Aktuality  Informace o katedře  → Fakulta stavební  → ČVUT

126YEMG – Energetický management budov

Anotace
Předmět energetický management budov se zabývá pojmem managementu obecně, energetického managementu, energetického hospodářství, energetické účinnosti, v návaznosti na dokumenty energetické účinnosti budov - energetický audit, PENB (průkaz energetické náročnosti budov) a v návaznosti na certifikaci budov. Předmět se zároveň zabývá efektivitou investic, návratností investic, vícekriteriálním hodnocením, LCA (long-live cycle assessment), LCC (long-life cycle cost), legislativou v oblasti energetické účinnosti, obnovitelnými zdroji energie a udržitelným rozvojem budov.
Rozsah: 1 + 1 Kreditů: 2 Zakončení: z
Ostatní bakalářské a magisterské obory Návaznost na: -

Vyučující

Podklady k přednáškám
soubory ke stažení poznámka přidáno
01. Energie ve světě
Zadejte prosím heslo k předmětu:
8.5.2018
02. Energie a budovy
Zadejte prosím heslo k předmětu:
8.5.2018
03. EA a PENB
Zadejte prosím heslo k předmětu:
8.5.2018
04. Udržitelný rozvoj
Zadejte prosím heslo k předmětu:
8.5.2018
05. Energetický management
Zadejte prosím heslo k předmětu:
8.5.2018
06. Ekonomika energetické náročnosti
Zadejte prosím heslo k předmětu:
8.5.2018
07. Energetické posudky
Zadejte prosím heslo k předmětu:
8.5.2018
08. EPC a EC
Zadejte prosím heslo k předmětu:
8.5.2018
09. programy podpory
Zadejte prosím heslo k předmětu:
8.5.2018
10. trendy 10.5.2017
Podklady ke cvičením
soubory ke stažení poznámka přidáno
Výpočty návratnost
Zadejte prosím heslo k předmětu:
18.4.2017
cv. 2 Příklady
Zadejte prosím heslo k předmětu:
slíbené řešené příklady k cvičení 2 2.3.2018
cv. 3
Zadejte prosím heslo k předmětu:
18.3.2018
cv. 4 18.3.2018
tabulka cv 4 18.3.2018
cvičení 1
Zadejte prosím heslo k předmětu:
26.3.2018
cvičení 5 26.3.2018
cvičení 6
Zadejte prosím heslo k předmětu:
29.3.2018
cvičení 8
Zadejte prosím heslo k předmětu:
18.4.2018