Katedra ekonomiky a řízení ve stavebnictví

Aktuality  Informace o katedře  → Fakulta stavební  → ČVUT

126PKAN – Projekt KAN

Anotace
Studenti samostatně zpracovávají položkový rozpočet hlavního stavebního objektu řešené stavby s použitím software pro oceňování stavební produkce. Výsledkem je cenová nabídka dodavatele a výrobní kalkulace stavebního objektu jako podklad pro předmět PJPR.
Rozsah: 0 + 4 Kreditů: 4 Zakončení: kz
E - Management a ekonomika ve stavebnictví (Bc.) – 7. semestr Návaznost na: 126KN2

Vyučující

Podklady ke cvičením
soubory ke stažení poznámka přidáno
Sazby pro zpracování položkového rozpočtu
Zadejte prosím heslo k předmětu:
29.9.2016
Podmínky udělení klasifikovaného zápočtu
Zadejte prosím heslo k předmětu:
7.1.2018