Katedra ekonomiky a řízení ve stavebnictví

Aktuality  Informace o katedře  → Fakulta stavební  → ČVUT

126YZIP – Základy inovačního podnikání

Anotace
Seznámit se se základními pojmy včetně projektování inovačního podnikání, naučit se chápat zákonitosti inovačního procesu a úlohu nástrojů, které ho ovlivňují
Pochopit principy řízení inovací v podniku, inovační proces a investiční proces
Umět aplikovat inovační řády, definovat inovační produkt a způsob jeho hodnocení
Seznámit se se Systémem inovačního podnikání a inovační infrastrukturou ČR, příklady národních a regionálních inovačních sítí
Orientovat se ve formách ochrany průmyslového vlastnictví
Pochopit cíle mezinárodní spolupráce ve výzkumu, vývoji a inovacích
Připravit projekt inovačního produktu (technologického postupu; vědeckotechnického parku).

[1] P. Švejda a kol.: Inovační podnikání, AIP ČR 2007, ISBN 978-80-903153-6-5
[2] Technologický profil ČR, CD ROM, verze 13, AIP ČR 2012, 978-80-87305-11-9
[3] Časopis Inovační podnikání a transfer technologií, ISSN 12104612
Rozsah: 1 + 1 Kreditů: 2 Zakončení: z
E - Management a ekonomika ve stavebnictví (Bc.) Návaznost na: -

Vyučující

Podklady k přednáškám
soubory ke stažení poznámka přidáno
Tabulky pro cv
Zadejte prosím heslo k předmětu:
17.3.2009
Zakl.inov.podnikani
Zadejte prosím heslo k předmětu:
16.2.2015
program YZIP LS 2016-2017
Zadejte prosím heslo k předmětu:
20.2.2017
Inovace rozšířená přednáška
Zadejte prosím heslo k předmětu:
15.5.2017