Katedra ekonomiky a řízení ve stavebnictví

Aktuality  Informace o katedře  → Fakulta stavební  → ČVUT

126YZP – Základy inovačního podnikání

Anotace
Základní pojmy z oblasti inovačního podnikání, transferu technologií a vědeckotechnických parků; inovační proces a úloha nástrojů, které ho ovlivňují; principy řízení inovací v podniku, aplikace inovačních řádů; systém inovačního podnikání a inovační infrastruktury ČR; úloha Ministerstva průmyslu a obchodu, programy VaVaI; ochrana průmyslového vlastnictví; Úřad průmyslového vlastnictví; cíle BIM ve stavebnictví a význam Průmyslu 4.0; stav legislativy v oblasti VaVaI; operační programy EU.

[1] www.aipcr.cz
[2] www.techprofil.cz
[3] www.svtp.cz
[4] P. Švejda a kol.: Inovační podnikání, AIP ČR 2007, ISBN 978-80-903153-6-5
[5] P. Švejda a kol.: Inovace a technologie v rozvoji regionů, AIP ČR 2010, ISBN 978-80-87305-04-1
[6] P. Švejda a kol.: Vědeckotechnické parky v ČR, SVTP ČR 2012, ISBN 978-80-903846-2-0
[7] Technologický profil ČR, CD ROM, verze 14, AIP ČR 2013, ISBN 978-80-87305-13-3
[8] Cena Inovace roku 2018, AIP ČR 2018
[9] Časopis Inovační podnikání a transfer technologií, ISSN 12104612 (vybraná čísla; vydává AIP ČR od roku 1993)
Rozsah: 2 + 2 Kreditů: 5 Zakončení: z,zk
E - Management a ekonomika ve stavebnictví (Bc.) Návaznost na: -

Vyučující

Podklady k přednáškám
soubory ke stažení poznámka přidáno
YZP inovace tabulky
Zadejte prosím heslo k předmětu:
2.3.2019
YZP trio projekt
Zadejte prosím heslo k předmětu:
2.3.2019
Přednášky YZP LS 2018 2019 (zákl.znalosti)
Zadejte prosím heslo k předmětu:
28.4.2019
Přednáška YZP LS 2018 2019 vč. AV
Zadejte prosím heslo k předmětu:
28.4.2019
Žofín prezentace vod 25.3.2019
Zadejte prosím heslo k předmětu:
28.4.2019
exkurze 2019 ÚOCHB video
Zadejte prosím heslo k předmětu:
28.4.2019
YZP Ing. Bobková prezentace 29.4.2019
Zadejte prosím heslo k předmětu:
29.4.2019
YZP Základní informace pro vynálezce
Zadejte prosím heslo k předmětu:
29.4.2019
LS YZP 2020 předn.,cvič.program, požadavky
Zadejte prosím heslo k předmětu:
26.2.2020
THE COUNTRY FOR THE FUTURE
Zadejte prosím heslo k předmětu:
26.2.2020
2020 Inovace ÚPV rešerže
Zadejte prosím heslo k předmětu:
16.3.2020
2020 ÚPV - obecně
Zadejte prosím heslo k předmětu:
16.3.2020
11111 INFORMACE K VÝUCE VE SPEC. REŽIMU
Zadejte prosím heslo k předmětu:
16.3.2020
YZP LS 2019 2020 - základní znalosti
Zadejte prosím heslo k předmětu:
15.5.2020