Katedra ekonomiky a řízení ve stavebnictví

Aktuality  Informace o katedře  → Fakulta stavební  → ČVUT

126YSSP – Software pro oceňování stav. produkce

Anotace
Náplní předmětu je seznámení s oceňovacími software pro oceňování stavební produkce v ČR

[1] Všechna výuka probíhá v PC učebně přímo na oceňovacích programech
Rozsah: 2 + 2 Kreditů: 5 Zakončení: z,zk
E - Management a ekonomika ve stavebnictví (Bc.) Návaznost na: -

Vyučující

Podklady k přednáškám
soubory ke stažení poznámka přidáno
1A- KROS KOMLET
Zadejte prosím heslo k předmětu:
22.2.2018
2 KROS SLEPÝ ROZPOČET
Zadejte prosím heslo k předmětu:
6.2.2018
3 KROS UPRAVENÝ
Zadejte prosím heslo k předmětu:
6.2.2018
4 Rozpočet CALLIDA
Zadejte prosím heslo k předmětu:
6.2.2018
5 CALLIDA slepý rozpočet
Zadejte prosím heslo k předmětu:
6.2.2018
1 - import komplet
Zadejte prosím heslo k předmětu:
22.2.2018
Plán výuky předmětu
Zadejte prosím heslo k předmětu:
5.2.2019
Podklady ke cvičením
soubory ke stažení poznámka přidáno
Porovnání programů
Zadejte prosím heslo k předmětu:
9.2.2017
Postup Callida
Zadejte prosím heslo k předmětu:
9.2.2017
RTS exel pro práci
Zadejte prosím heslo k předmětu:
9.2.2017