Katedra ekonomiky a řízení ve stavebnictví

Aktuality  Informace o katedře  → Fakulta stavební  → ČVUT

126KAN1 – Kalkulace a nabídky 1

Anotace
Organizace a normování práce v podniku, spotřeba času – třídění, metody studia práce, časové studie, normování spotřeby práce, normování spotřeby materiálu, normování potřeby strojů, normativní soustava ve stavebnictví. Odměňování práce, mzda v právních předpisech, mzdový systém, vnitřní mzdový předpis, Katalog prací. Náklady a jejich klasifikace, členění nákladů, běžné kalkulační metody a techniky, kalkulační základny. Metody absorpční a neabsorpční kalkulace, dynamizace kalkulace, kalkulace nákladů na stroje, individuální kalkulace nákladů, kalkulační vzorec, obsah jednotlivých nákladových složek. Modelování nákladů, analýza bodu zvratu. Kalkulace nákladů s využitím funkční analýzy. Řízení nákladů – výrobní kalkulace, výrobní faktura, výsledná kalkulace. Ovlivňování výše nákladů na materiál, mzdy, provoz strojů, režie.

[1] Schneiderová Heralová, R., Kadlčáková, A., Kremlová, L.: Kalkulace a nabídky 1, ČVUT, 2006, ISBN
[2] Lhotský, O.: organizace a normování práce v podniku, ASPI, 2005, ISBN 80-7357-095-5
[3] Macík, K.: Jak kalkulovat podnikové náklady, MONTANEX, 1994, ISBN 80-85780-16-X

126KN1 - Pro obor N není vyžadována návaznost
Rozsah: 2 + 2 Kreditů: 5 Zakončení: z,zk
E - Management a ekonomika ve stavebnictví (Bc.) – 5. semestr
N - Stavební management (Mgr.) – 1. semestr
Návaznost na: 126EKMN

Vyučující

Podklady k přednáškám
soubory ke stažení poznámka přidáno
4Project- student
Zadejte prosím heslo k předmětu:
28.10.2015
předběžný program přednášek 2.10.2017
podklad_přednáška 1 2.10.2017
podklad pro přednášku 2 - a 9.10.2017
podklad pro přednášku 2 - b 9.10.2017
podklad pro přednášku 3 16.10.2017
podklad pro přednášku 4 23.10.2017
podklad pro prednasku 5 31.10.2017
podklad pro prednasku 6 6.11.2017
podklad pro přednášku 7 13.11.2017
podklad pro prednasku 8 20.11.2017
podklad - přednáška 9 5.12.2017
podklad - přednáška 10 5.12.2017
zkouška 9.1.2018 9.1.2018
Podklady ke cvičením
soubory ke stažení poznámka přidáno
zadani 1
Zadejte prosím heslo k předmětu:
20.9.2013
zadani 2
Zadejte prosím heslo k předmětu:
20.9.2013
zadani 3
Zadejte prosím heslo k předmětu:
20.9.2013
zadani 4
Zadejte prosím heslo k předmětu:
20.9.2013
zadani 5
Zadejte prosím heslo k předmětu:
20.9.2013
zadani 6
Zadejte prosím heslo k předmětu:
20.9.2013
zadani 7
Zadejte prosím heslo k předmětu:
20.9.2013
zadani 9
Zadejte prosím heslo k předmětu:
30.9.2015
zadani 8
Zadejte prosím heslo k předmětu:
20.9.2013
zadani 6 - podklad
Zadejte prosím heslo k předmětu:
20.9.2013
časový snímek
Zadejte prosím heslo k předmětu:
podklad pro cvičení 1 30.9.2015
chronometráž podklad pro cvičení 1 30.9.2015
zadani 5_dodatek
Zadejte prosím heslo k předmětu:
28.10.2015
zadani 2- vykres
Zadejte prosím heslo k předmětu:
29.10.2015
zadani 7_dodatek
Zadejte prosím heslo k předmětu:
16.11.2015
zadani 8_dodatek
Zadejte prosím heslo k předmětu:
23.11.2015
zadani 10
Zadejte prosím heslo k předmětu:
5.12.2015