Katedra ekonomiky a řízení ve stavebnictví

Aktuality  Informace o katedře  → Fakulta stavební  → ČVUT

126MCC – Management in Construction Company

Anotace
Nature of construction business,Causes of of business failure, Strategies to minimize risk of business failure, Leadership challenges,Ethics and organizational behavior,Company organization - forms, structures and design,Risk management - strategies,insurance, bonding,Financial management, Strategic planning,
Business development - marketing in construction industry ( strategies, tools , acquisition of work), Human resources management in construction , Information management, Total quality management
Study text: 1.J.Schaufelberger,Construction Business Management Pearson 2009
2.J.Schaufelberger,Studyguide for Construction Business Management, 2010
Rozsah: 2 + 2 Kreditů: 0 Zakončení: z
E - Management a ekonomika ve stavebnictví (Bc.) Návaznost na: -

Vyučující