Katedra ekonomiky a řízení ve stavebnictví

Aktuality  Informace o katedře  → Fakulta stavební  → ČVUT

126YIPO – Individuální podnikání

Anotace
Cílem předmětu je poskytnout informace nezbytné k samostatné podnikatelské činnosti a podpořit a rozvíjet u studentů podnikatelské myšlení. Podat objektivní a ucelený pohled na podnikání v ČR. Poukázat na podnikatelské chyby, které jsou příčinou vysoké mortality. Dále studenti získají znalosti potřebné pro založení různých forem podnikatelských subjektů, znalosti potřebné pro orientaci v daňových záležitostech, v platbách pojistného, v pracovně právních vztazích. Okruhy témat: Novodobá historie podnikání, podnikatelské prostředí v ČR a srovnání s jinými zeměmi. Specifika malého podnikání - výhody - nevýhody - příležitosti - hrozby. Úspěšní podnikatelé a jejich tajemství úspěchu. Osobnost podnikatele a příčiny jeho selhání. Životní cyklus malé firmy a krize z růstu. Budování malého podniku. Řízení a plánování v malém podniku. Podnikatelský nápad, vize a mise. Podnikatelský plán. Intuitivní marketing. Finanční zdroje pro podnikání. Vedení lidí. Založení podnikatelského subjektu - právní minimum. Problematika daně z příjmu a DPH, sociálního a zdravotního pojištění podnikatele - daňové minimum.

[1] Frková,J., Hellmich M., Hromada E. Udržitelný rozvoj malých a středních podniků na jednotném trhu EU. Praha: Fineco, 2010.
[2] Barow, C., Burke, G., Molian D., Brown, R.: Enerprise Development: The Challeges of Starting, Growing and Selling Businesesses. Thomson, 2005.
[3] Srpová, J; Řehoř, V. a kol.: Základy podnikání. Grada publishing. 2010.
[4] Michael E. Gerber: Podnikatelský mýtus. ManagementPress 2006.
Rozsah: 2 + 2 Kreditů: 5 Zakončení: z,zk
E - Management a ekonomika ve stavebnictví (Bc.)
N - Stavební management (Mgr.)
Návaznost na: -

Vyučující

Podklady k přednáškám
soubory ke stažení poznámka přidáno
Osnova předmětu a podmínky zápočtu 19.2.2018
Novodobá historie podníkání v ČR 19.2.2018
Hodnocení podnikatelského prostředí 19.2.2018
Franchisa 16.3.2015
Podnikatelský nápad, vize, mise 19.2.2018
Procesní řízení a plánování 29.3.2018
Fáze rozvoje firmy, tři role podnikate 6.3.2018
Jak budovat firmu a pracovat se zaměstnanci 6.3.2018
Podnikatelský plán 15.3.2018
Zdroje financování malého podniku 6.3.2018
Živnostenské podnikání 19.4.2018
Registrační formulář na živnost 3.4.2013
Podnikání jako právnická osoba 24.4.2018
Smluvní ujednání 29.4.2015
Struktura daní v ČR
Zadejte prosím heslo k předmětu:
7.4.2014
Daňová zátěž - srovnání se zeměmi EU 7.4.2014
Daň z příjmu 26.4.2018
Praktický příklad výpočtu daní 24.4.2014
Sociální a zdravotní zabezepčení OSVČ 11.5.2017
Princip výběru DPH 2.5.2016
Co je Přidaná hodnota 16.5.2018
Daň z přidané hodnoty 16.5.2018
Stavby pro bydlení a DPH 16.5.2018
Úspěšní podnikatelé 22.3.2018
Intuitivní marketing 22.3.2018
Zdanění mzdy - příklad 9.5.2018
Cestovní náklady podnikatele 9.5.2016
Silniční daň 9.5.2016
Spotřební daň 9.5.2016
"Desatero" podnikatele 16.5.2018
Daňové srovnání podílu na zisku, OSVČ a mzdy 9.5.2018
Výpočet daně ve formuláři 9.5.2018
Ochrana duševního vlastnictví 24.4.2018
Podklady ke cvičením
soubory ke stažení poznámka přidáno
Zadani 0 Opakovani 19.2.2018
Zadani 1 Myslenka Vize Hodnoty Jmeno 19.2.2018
Zadani 2 Zakaznik Produkt 27.2.2018
Zadání 5 Podnikatelý plán 29.3.2018
Zadani_4_Cena_Bod_zvratu 12.3.2018
Zadani 3 Dotaznik 27.2.2018
Marže a obchodní přirázka 13.4.2017
Příklad dle zadání 0 - GoFaster 19.2.2018
Výpočet Bodu zvratu 20.2.2018
Obsah vaši ústní prezentace BP 29.3.2018
Okruhy otázek ke ZK 15.5.2018