Katedra ekonomiky a řízení ve stavebnictví

Aktuality  Informace o katedře  → Fakulta stavební  → ČVUT

126YIPO – Individuální podnikání

Anotace
Cílem předmětu je vzdělat studenty v podnikatelství. Naučit je podnikatelským schopnostem. Podporovat a rozvíjet jejich podnikatelské myšlení. Podat objektivní a ucelený pohled na podnikání malých a středních firem (MSP). Naučit je vyhnout se chybám, které jsou příčinou selhání MSP.

[1] Sbírka zákonů
Rozsah: 2 + 2 Kreditů: 5 Zakončení: z,zk
E - Management a ekonomika ve stavebnictví (Bc.) Návaznost na: -

Vyučující

Podklady k přednáškám
soubory ke stažení poznámka přidáno
Osnova předmětu a podmínky zápočtu 7.3.2017
Novodobá historie podníkání v ČR 7.3.2017
Hodnocení podnikatelského prostředí 7.3.2017
Franchisa 16.3.2015
Podnikatelský nápad, vize, mise 7.3.2017
Řízení malého podniku 14.3.2016
Fáze rozvoje firmy, tři role podnikate 7.3.2017
Budování podniku 14.3.2017
Typologie osobnosti - prezentace 12.3.2013
Typologie osobnosti - test 12.3.2013
Typologie osobnosti - vyhodnocení testu 12.3.2013
Podnikatelský plán 21.3.2017
Typologie osobnosti - Sebepoznání manažera - Čakrt 15.3.2017
Zdroje financování malého podniku 21.3.2017
Živnostenské podnikání 27.4.2017
Registrační formulář na živnost 3.4.2013
Obchodní společností 27.4.2017
Smluvní ujednání 29.4.2015
Struktura daní v ČR
Zadejte prosím heslo k předmětu:
7.4.2014
Daňová zátěž - srovnání se zeměmi EU 7.4.2014
Daň z příjmu 4.5.2017
Praktický příklad výpočtu daní 24.4.2014
Sociální a zdravotní zabezepčení OSVČ 11.5.2017
Princip výběru DPH 2.5.2016
Co je Přidaná hodnota 2.5.2016
Daň z přidané hodnoty 18.5.2017
Stavby pro bydlení a DPH 2.5.2016
Úspěšní podnikatelé 30.3.2017
Intuitivní marketing 30.3.2017
Zdanění mzdy - příklad 25.4.2016
Cestovní náklady podnikatele 9.5.2016
Silniční daň 9.5.2016
Finanční úřad a podnikatel 9.5.2016
Zadluženost ekonomik států OECD 11.5.2017
Spotřební daň 9.5.2016
"Desatero podnikatele" 16.5.2016
Nové řízení 30.3.2017
Procestní řízení a plánování 13.4.2017
Výpočet daně ve formuláři
Zadejte prosím heslo k předmětu:
4.5.2017
Zadluženost ekonomik 4.5.2017
Podklady ke cvičením
soubory ke stažení poznámka přidáno
Zadani 0 Opakovani 20.2.2017
Zadani 1 Myslenka Vize Hodnoty Jmeno 20.2.2017
Zadani 2 Pruzkum trhu 14.3.2017
Zadání 5 Podnikatelý plán 12.4.2017
Zadani_4_Cena_Bod_zvratu 28.3.2017
Obsah Vaší ústní prezentace 27.4.2017
Zadani 3 Zakaznik Produkt Dodavatel 21.3.2017
Marže a obchodní přirázka 13.4.2017