Katedra ekonomiky a řízení ve stavebnictví

Aktuality  Informace o katedře  → Fakulta stavební  → ČVUT

126PRSP – Projekt PŘS

Anotace
Komplexní příprava dodavatele na rozsáhlejším projektu stavby včetně vazeb na přípravu investora a souvisejících aspektů (podnikatelských, ekonomických a dalších) se SW podporou. Obsah:Definování podnikatelského subjektu. Smlouva o dílo. Prostorová a časová organizace výstavby. Časová, nákladová a zdrojová analýza projektu, řešení poruch v průběhu realizace. Simulace vedení dokladů o stavbě. Závěrečná prezentace a vyhodnocení projektu.

[1] Jelen, V.: Ekonomika stavebního díla 40, ČVUT, 2000
[2] Dolanský et al: Projektový management, Grada, 1996
[3] Tománková, J., Frková, J.: Ekonomika stavebního díla 42 (Projekt z PŘS), ČVUT Praha 2000
Rozsah: 0 + 4 Kreditů: 5 Zakončení: kz
E - Management a ekonomika ve stavebnictví (Bc.) – 8. semestr Návaznost na: 126PKAN, 126PRS

Vyučující

Podklady k přednáškám
soubory ke stažení poznámka přidáno
Program projektu
Zadejte prosím heslo k předmětu:
23.2.2016
Pokyny k odevzdání projektu
Zadejte prosím heslo k předmětu:
20.2.2017
Konzultace - pondělí a středa (Tománková)
Zadejte prosím heslo k předmětu:
18.4.2017
Podklady ke cvičením
soubory ke stažení poznámka přidáno
Krycí list zakázky, přehled subdodavatelů
Zadejte prosím heslo k předmětu:
20.2.2017
Návod MS Project 2003
Zadejte prosím heslo k předmětu:
23.3.2017
Smlouva o dílo - vzor
Zadejte prosím heslo k předmětu:
Podklad k 2. bodu programu 2.3.2016
Smlouva o dílo - obsah
Zadejte prosím heslo k předmětu:
Podklad k 2. bodu programu 23.2.2016
Technická zpráva k zařízení staveniště
Zadejte prosím heslo k předmětu:
Podklad k 3. bodu programu 21.3.2016
Stavební deník
Zadejte prosím heslo k předmětu:
Podklad k 5. bodu programu 23.2.2016
Konečná faktura
Zadejte prosím heslo k předmětu:
Podklad k 7. bodu programu 21.3.2016
ZS - Ceník pronájmů
Zadejte prosím heslo k předmětu:
Ceník fy Ramirent 2013 20.2.2017
ZS - Ceník pronájmů
Zadejte prosím heslo k předmětu:
Ceník fy TOI TOI 2013 20.2.2017
ZS - Ceník pronájmů stav. výtahů
Zadejte prosím heslo k předmětu:
Ceník fy Skanska 2013 20.2.2017
ZS - Ceník pronájmů
Zadejte prosím heslo k předmětu:
Aktuální ceník fy Cramo - na www.cramo.cz včetně specifikace objektů ZS 20.2.2017
Návod MSP 2010
Zadejte prosím heslo k předmětu:
18.4.2017
xls pro Project
Zadejte prosím heslo k předmětu:
16.3.2016