Katedra ekonomiky a řízení ve stavebnictví

Aktuality  Informace o katedře  → Fakulta stavební  → ČVUT

126PRSP – Projekt PŘS

Anotace
Komplexní projekt z oblasti nabídkové a předvýrobní přípravy a simulace realizace projektu na základě individuálního zadaní pro jednotlivé studenty..

[1] - Reálná projektová dokumentace stavby
[2] - Položkový rozpočet.z předmětu 126PKAN
[3] - Tománková J., Čápová D.: Management staveb FinEco 2013. ISBN 978-80-86590-12-7
Rozsah: 0 + 4 Kreditů: 5 Zakončení: kz
E - Management a ekonomika ve stavebnictví (Bc.) – 8. semestr Návaznost na: 126PKAN, 126PRS

Vyučující

Podklady k přednáškám
soubory ke stažení poznámka přidáno
Program projektu
Zadejte prosím heslo k předmětu:
22.10.2019
Pokyny k odevzdání projektu
Zadejte prosím heslo k předmětu:
20.2.2017
Export do MSProject
Zadejte prosím heslo k předmětu:
12.3.2018
Podklady ke cvičením
soubory ke stažení poznámka přidáno
Krycí list zakázky, přehled subdodavatelů
Zadejte prosím heslo k předmětu:
15.2.2018
Smlouva o dílo - vzor
Zadejte prosím heslo k předmětu:
Podklad k 2. bodu programu 15.2.2018
Smlouva o dílo - obsah
Zadejte prosím heslo k předmětu:
Podklad k 2. bodu programu 23.2.2016
Technická zpráva k zařízení staveniště
Zadejte prosím heslo k předmětu:
Podklad k 3. bodu programu 21.3.2016
Stavební deník
Zadejte prosím heslo k předmětu:
Podklad k 5. bodu programu 23.2.2016
Konečná faktura
Zadejte prosím heslo k předmětu:
Podklad k 7. bodu programu 21.3.2016
ZS - Ceník pronájmů
Zadejte prosím heslo k předmětu:
Ceník fy Ramirent 2018 18.2.2019
ZS - Ceník pronájmů
Zadejte prosím heslo k předmětu:
Ceník fy TOI TOI 2013 20.2.2017
ZS - Ceník pronájmů stav. výtahů
Zadejte prosím heslo k předmětu:
Ceník fy Skanska 2013 20.2.2017
ZS - Ceník pronájmů CRAMO
Zadejte prosím heslo k předmětu:
Aktuální ceník fy Cramo - na www.cramo.cz včetně specifikace objektů ZS 16.4.2019
Návod MSP 2010
Zadejte prosím heslo k předmětu:
18.4.2017
ZS - Ceník pronájmů autojeřábů
Zadejte prosím heslo k předmětu:
Ceník autojeřábů fy Flekal a technické parametry věžových jeřábů 18.2.2019
Ceník pronájmu autojeřábů
Zadejte prosím heslo k předmětu:
Ceník fy Melda, parametry jeřábů na www.meldapavel.cz 16.4.2019