Katedra ekonomiky a řízení ve stavebnictví

Aktuality  Informace o katedře  → Fakulta stavební  → ČVUT

126AES – Aplikovaná a ekonomická statistika

Anotace
Statistická inference. Teorie pravděpodobnosti. Diskrétní a spojitá náhodná veličina. Charakteristiky rozdělení. Jednotlivé typy rozdělení. Vícerozměrné rozdělení. Korelace. Bodové a intervalové odhady parametrů.Lineární regrese.

[1] Jarušková D.: Pravděpodobnost a matematická statistika, skripta ČVUT.
[2] Jarušková D., Hála M.: Pravděpodobnost a matematická statistika - Příklady, skripta ČVUT.
Rozsah: 3 + 3 Kreditů: 7 Zakončení: z,zk
E - Management a ekonomika ve stavebnictví (Bc.) – 5. semestr Návaznost na: -

Vyučující

Podklady k přednáškám
soubory ke stažení poznámka přidáno
Přednška_I
Zadejte prosím heslo k předmětu:
6.10.2016
Přednáška 2 a 3
Zadejte prosím heslo k předmětu:
2.11.2016
Přednáška 4
Zadejte prosím heslo k předmětu:
16.11.2016
Přednáška 5
Zadejte prosím heslo k předmětu:
16.11.2016
Přednáška_6
Zadejte prosím heslo k předmětu:
26.11.2016
Přednáška_7
Zadejte prosím heslo k předmětu:
26.11.2016
Přednáška_8
Zadejte prosím heslo k předmětu:
26.11.2016
Vysledky_testu_stav_k_11_12_2017 11.12.2017
Podklady ke cvičením
soubory ke stažení poznámka přidáno
data
Zadejte prosím heslo k předmětu:
20.10.2017