Katedra ekonomiky a řízení ve stavebnictví

Aktuality  Informace o katedře  → Fakulta stavební  → ČVUT

126AES – Aplikovaná a ekonomická statistika

Anotace
Metody popisné statistiky, základy ekonometrie, statistická analýza, metody predikce ekon. veličin a teorie časových řad, odhady veličin, využití teorie pravděpodobnosti a mat. statistiky v ekon. praxi, výběrová šetření, analýza vývoje pomocí indexových charakteristik, statistické ukazatele odvětví stavebnictví.

[1] Plachký, M.: Ekonomická statistika, ČVUT 1997
[2] Seger, J., Hindles, R., Hronová, S.: Statistika v hospodářství, Manager 1998
[3] Kozák, J. et al: Úvod do analýzy ekonomických časových řad, VŠE 1994
Rozsah: 3 + 3 Kreditů: 7 Zakončení: z,zk
E - Management a ekonomika ve stavebnictví (Bc.) – 5. semestr Návaznost na: -

Vyučující

Podklady k přednáškám
soubory ke stažení poznámka přidáno
Přednška_I
Zadejte prosím heslo k předmětu:
6.10.2016
Přednáška 2 a 3
Zadejte prosím heslo k předmětu:
2.11.2016
Přednáška 4
Zadejte prosím heslo k předmětu:
16.11.2016
Přednáška 5
Zadejte prosím heslo k předmětu:
16.11.2016
Přednáška_6
Zadejte prosím heslo k předmětu:
26.11.2016
Přednáška_7
Zadejte prosím heslo k předmětu:
26.11.2016
Přednáška_8
Zadejte prosím heslo k předmětu:
26.11.2016
Vysledky_testu_stav_k_11_12_2017 11.12.2017
Podklady ke cvičením
soubory ke stažení poznámka přidáno
data
Zadejte prosím heslo k předmětu:
20.10.2017