Katedra ekonomiky a řízení ve stavebnictví

Aktuality  Informace o katedře  → Fakulta stavební  → ČVUT

126PRS – Příprava a řízení staveb

Anotace
Výstavbový projekt, Fáze výstavbového projektu, investorská činnost, projektová příprava, metody časového plánování, řízení nákladů, dodavatelská příprava, řízení subdodávek, zadávání zakázek a smluvní management, bezpečnostní management, systém řízení kvality, environmentální management.

[1] Tománková, J., Čápová, D.: Příprava a řízení staveb Sbírka příkladů. ČVUT, Praha, 2007
[2] Tománková, J., Čápová, D. Management staveb. FinEco, Praha, 2013
Rozsah: 2 + 3 Kreditů: 5 Zakončení: z,zk
E - Management a ekonomika ve stavebnictví (Bc.) – 7. semestr Návaznost na: 126KN2E

Vyučující

Podklady k přednáškám
soubory ke stažení poznámka přidáno
Podmínky ke zkoušce
Zadejte prosím heslo k předmětu:
Hodnocení zkoušky 7.10.2016
Přehled přednášek
Zadejte prosím heslo k předmětu:
25.9.2018
Rozbory cen pro 6. přednášku
Zadejte prosím heslo k předmětu:
Rozbory budou potřeba při řešení příkladů na přednášce Předvýrobní příprava 25.9.2017
Formulář pro zadání VZ
Zadejte prosím heslo k předmětu:
3.10.2016
Výsledky zápočtového testu
Zadejte prosím heslo k předmětu:
11.12.2018
Přednáška - povolování staveb
Zadejte prosím heslo k předmětu:
14.12.2018
Přednáška - veřejné zakázky
Zadejte prosím heslo k předmětu:
14.12.2018
Podklady ke cvičením
soubory ke stažení poznámka přidáno
Program cvičení + vstupní test
Zadejte prosím heslo k předmětu:
25.9.2018
Zadání 1 - 3: Investorská příprava
Zadejte prosím heslo k předmětu:
26.9.2018
Zadání 4: Cyklogram
Zadejte prosím heslo k předmětu:
7.10.2016
Zadání 5: Časoprostorový graf
Zadejte prosím heslo k předmětu:
7.10.2016
Zadání 5: Časoprostor. graf - tabulka
Zadejte prosím heslo k předmětu:
31.10.2016
Zadání 6: Síťová analýza
Zadejte prosím heslo k předmětu:
7.10.2016
Zadání 6: SG - činnosti (.mpp)
Zadejte prosím heslo k předmětu:
Podklad pro sestavení uzlového síťového grafu v programu MS Project 7.10.2016
Zadání 8: Operativní plán
Zadejte prosím heslo k předmětu:
7.10.2016
Zadání 8: Operativní plán - tabulky
Zadejte prosím heslo k předmětu:
Podklad pro sestavení operativního plánu 7.10.2016
Zadání 7: Příprava malé zakázky
Zadejte prosím heslo k předmětu:
Na cvičení je nutno přinést rozbory cen jednotlivých položek z přílohy TOV a vypočítat výkaz výměr 1.10.2018
Zadání 7: Výkresy
Zadejte prosím heslo k předmětu:
Podklad pro výpočet výměr a situaci zařízení staveniště 7.10.2016
Zadání 7: Formulář pro rozpočet
Zadejte prosím heslo k předmětu:
Tabulka pro zpracování rozpočtu 12.11.2018
Zadání 7: Rozbory cen - TOV
Zadejte prosím heslo k předmětu:
Rozbory položek rozpočtu 7.úkolu 12.11.2018
Zadání 7: Foto
Zadejte prosím heslo k předmětu:
7.10.2016
Zadání 7: Oper. plán
Zadejte prosím heslo k předmětu:
Formulář pro operativní plán k 7. úkolu 7.10.2016
Zadání 9: Vyhodnocení zakázky
Zadejte prosím heslo k předmětu:
7.10.2016
Zadání 9: Vyhodnocení zakázky - tabulka
Zadejte prosím heslo k předmětu:
Výrobní faktura - formulář 5.12.2016
Zadání 7: Ceník polystyrénu
Zadejte prosím heslo k předmětu:
7.10.2016
Zadání 9- ceník omítkovin
Zadejte prosím heslo k předmětu:
Hlášku o balíčku písem zrušte 7.10.2016
Zadání 7 - rekapitulace
Zadejte prosím heslo k předmětu:
7.10.2016