Katedra ekonomiky a řízení ve stavebnictví

Aktuality  Informace o katedře  → Fakulta stavební  → ČVUT

126PPR1 – Počítačová podpora řízení

Anotace
Posluchači v předmětu zdokonalí svoje schopnosti využívání výpočetní techniky pro technicko-ekonomické výpočty. Konzistence seminářů je zajištěna sestavením dynamického modelu aplikovaného na degradaci stavebních konstrukcí každým studentem, individuálně. V modelu je postiženo vzájemné spolupůsobení a stárnutí konstrukčních prvků stavebního objektu v čase podle vyloženého postupu. Záměrem úlohy je definování modelu, sledujícího specifika odpovídající funkcím konkrétního objektu. Očekávaným přínosem je vytvoření a zahrnutí typických mechanismů fungujících uvnitř stavebního celku. Rozšířenou variantou je možnost zpracování analýzy rizik vstupujících do výpočtu a citlivostní analýzy. Dalším výstupem je návrh řídících mechanismů a opatření směřujících k racionálnímu fungování celého systému.

[1] Beran, V., Dlask, P.: Management udržitelného rozvoje regionů, sídel a obcí, 1. vyd. Praha: ACADEMIA,nakladatelství AV ČR, 2005. 330 s. ISBN 80-200-1201-X
Rozsah: 2 + 4 Kreditů: 7 Zakončení: z,zk
E - Management a ekonomika ve stavebnictví (Bc.) – 6. semestr Návaznost na: -

Vyučující

Podklady k přednáškám
soubory ke stažení poznámka přidáno
Základní struktura předmětu 23.2.2017
Základní informace POPR 23.2.2017
Informační modelování budov (BIM) 23.2.2017
Moderní nástroje proj. řízení http://people.fsv.cvut.cz/~dlaskpet/Popr/Popr2017L/Lecture1_4Project.ppsx 23.2.2017
Podklady ke cvičením
soubory ke stažení poznámka přidáno
Instructions 23.2.2017