Katedra ekonomiky a řízení ve stavebnictví

Aktuality  Informace o katedře  → Fakulta stavební  → ČVUT

126PPRI – Počítačová podpora řízení

Anotace
Předmět je rozdělen do dvou bloků: 1. Počítačová podpora řízení procesů,2. Základní praktiky informačního modelování (BIM). V předmětu se studenti seznámí se základy simulačního přístupu k řízení technicko-ekonomických procesů různé povahy. Součástí je také úvod do počítačové simulace různých stavebních procesů a praktická aplikace pro příklady z řízení. Druhý blok předmětu představuje náhled na informační modelování v z teoretického a zejména praktického hlediska (3D modelování, liniové stavby, TZB, procesní modelování, formáty, společné datové prostředí).

[1] 1. Beran, V., Dlask, P.: Management udržitelného rozvoje regionů, sídel a obcí, 1. vyd. Praha: ACADEMIA, nakladatelství AV ČR, 2005. 330 s. ISBN 80-200-1201-X
[2] 2. Matějka, P. et al.: Základy implementace BIM na českém stavebním trhu. Fineco, 2012, ISBN 978-80-86590-10-3.
[3] 3. Dlask, P.; Beran, V.; Kubíčková, P., Modelování při řízení, Praha: Wolters Kluwer ČR, a. s., 2011. ISBN 978-80-7357-704-9.
[4] 4. Cryer, C.W. A Math Primer for Engineers, IOS Press, 2014, ISBN 9781614992981
[5] 5. Sokolowski, J.A, Banks, C.M., Handbook of Real-World Applications in Modeling and Simulation, Wiley, ISBN 9781118117774
[6] 6. Eastman, C et al.: BIM Handbook: A Guide to Building Information Modeling for Owners, Managers, Designers, Engineers, and Contractors. Wiley, 2011, ISBN 978-0-470-54137-1
[7] 7. Smith, D.K.: Building Information Modeling: A Strategic Implementation Guide for Architects, Engineers, Constructors, and Real Estate Asset Managers. Wiley, 2009, ISBN: 978-0470250037.
[8] 8. Hardin, B.: BIM and Construction Management: Proven Tools, Methods and Workflows. Sybex, 2009, ISBN 978-04-70402-35-1.
[9] 9. www.bimdictionary.com
Rozsah: 2 + 5 Kreditů: 8 Zakončení: z,zk
E - Management a ekonomika ve stavebnictví (Bc.) – 6. semestr Návaznost na: -

Vyučující