Katedra ekonomiky a řízení ve stavebnictví

Aktuality  Informace o katedře  → Fakulta stavební  → ČVUT

126MF1 – Management stavební firmy 1

Anotace
Předmět poskytuje celkový přehled o problematice podniku a podnikání ve stavebnictví. Student je seznámen a aktivně pracuje s pojmy strategie, strategické analýzy, management - strategický, střední, operativní, plánování ve všech úrovních a implementace plánů, organizace, organizační struktury, úrovně řízení v podniku, kontrola, řízení lidských zdrojů, marketing, procesní a projektové řízení, řízení rizik v podniku.
Rozsah: 3 + 2 Kreditů: 6 Zakončení: z,zk
E - Management a ekonomika ve stavebnictví (Bc.) – 6. semestr Návaznost na: -

Vyučující

Podklady k přednáškám
soubory ke stažení poznámka přidáno
Program předmětu letní semestr 2019 18.2.2019
Přednáška 14.3. (Prost.)
Zadejte prosím heslo k předmětu:
Organizace a komunikace 21.3.2019
Podnikání a podnik 9.4.2019
Přednáška 9.5. (Prost.)
Zadejte prosím heslo k předmětu:
Rizikový management 13.5.2019
Přednáška 28.3. (prost.)
Zadejte prosím heslo k předmětu:
HRM, řízení lidských zdrojů 13.5.2019
Přednáška 11.4. (prost.)
Zadejte prosím heslo k předmětu:
Management změny, projektový management 13.5.2019
Marketing 21.5.2019
Řízení komunikace a IS 23.5.2019
Procesní řízení 23.5.2019
Podklady ke cvičením
soubory ke stažení poznámka přidáno
Belbinuv test týmových rolí 18.4.2018
Výstup I - Témata rešerší 18.2.2019
Zadání Výstup II a Výstup III dle Programu Zpracovat do 12.4.2019 18.2.2019
Příklady k procvičení
Zadejte prosím heslo k předmětu:
Možné typy příkladů ke zkoušce 13.5.2019
Karierove kotvy 23.5.2019
Test problemu_vyhodnoceni 23.5.2019