Katedra ekonomiky a řízení ve stavebnictví

Aktuality  Informace o katedře  → Fakulta stavební  → ČVUT

126MF1 – Management stavební firmy 1

Anotace
Předmět poskytuje celkový přehled o problematice podniku a podnikání ve stavebnictví. Student je seznámen a aktivně pracuje s pojmy strategie, strategické analýzy, management - strategický, střední, operativní, plánování ve všech úrovních a implementace plánů, organizace, organizační struktury, úrovně řízení v podniku, kontrola, řízení lidských zdrojů, marketing, procesní a projektové řízení, řízení rizik v podniku.
Rozsah: 3 + 2 Kreditů: 6 Zakončení: z,zk
E - Management a ekonomika ve stavebnictví (Bc.) – 6. semestr Návaznost na: -

Vyučující

Podklady k přednáškám
soubory ke stažení poznámka přidáno
Program přednášek a cvičení 3.4.2018
Úvod do managementu 3.5.2018
Stavební podnik 3.5.2018
Strategie udržitelnosti 3.5.2018
Koncepční model strategie stavební firmy 3.5.2018
Business Development – Rozvoj podniku 3.5.2018
Organizování, organizační struktura, komunikace
Zadejte prosím heslo k předmětu:
3.4.2018
Řízení lidských zdrojů
Zadejte prosím heslo k předmětu:
3.4.2018
2_Podnikání a podnik 4.4.2018
2_Majetek a náklady 4.4.2018
7_Komunikace a IS podniku 4.4.2018
Management změny a projektový management
Zadejte prosím heslo k předmětu:
11.4.2018
Procesni rizeni 19.4.2018
PLÁNY A PLÁNOVÁNÍ 3.5.2018
Strategický plán firmy GBO Contracting, Inc 3.5.2018
KONTROLOVÁNÍ 3.5.2018
Marketing 23.5.2018
Rizikový management
Zadejte prosím heslo k předmětu:
23.5.2018
Podklady ke cvičením
soubory ke stažení poznámka přidáno
Belbinuv test týmových rolí 18.4.2018
Témata rešerší 3.4.2018
Zadání Výstup II a Výstup III dle Programu Zpracovat do 11.4.2018 3.4.2018