Katedra ekonomiky a řízení ve stavebnictví

Aktuality  Informace o katedře  → Fakulta stavební  → ČVUT

126KN2E – Kalkulace a nabídky 2E

Anotace
Cena, význam ceny, činitelé ovlivňující cenu, cenové strategie, druhy cen legislativní úprava. Oceňování stavební produkce v jednotlivých etapách projektu, podklady pro oceňování. Tvorba ceny – orientovaná na náklady, konkurenci, poptávku, metody tvorby ceny. Rozpočtování, oceňovací podklady. Hodinové zúčtovací sazby, ceny pro nabídková řízení, software pro oceňování. Ceny projektových prací a inženýrských činností.

[1] Schneiderová Heralová, R.: Užitek, náklady a cena při pořizování, správě a obnově veřejného majetku, ČVUT, 2007
[2] Heralová, R., Novák, J., Nováková, J.: Ceny, náklady, kalkulace, ČVUT, 2000, ISBN 80-01-02252-8
[3] Hanna,N.,Dodge,H.R.: Pricing, Zásady a postupy tvorby cen, Management Press, 1997, ISBN 80-85943-34-4
Rozsah: 2 + 3 Kreditů: 6 Zakončení: z,zk
E - Management a ekonomika ve stavebnictví (Bc.) – 6. semestr Návaznost na: 126KN1

Vyučující

Podklady k přednáškám
soubory ke stažení poznámka přidáno
podklad pro přednášku 1 a 2
Zadejte prosím heslo k předmětu:
25.2.2017
podklad pro přednášku 3
Zadejte prosím heslo k předmětu:
5.3.2017
podklad pro přednášku 5
Zadejte prosím heslo k předmětu:
19.3.2017
podklad pro přednášku 29.3.
Zadejte prosím heslo k předmětu:
28.3.2017
podklad pro přednášku
Zadejte prosím heslo k předmětu:
12.4.2017
podklad k přednášce
Zadejte prosím heslo k předmětu:
12.4.2017
podklad pro prednasku 8
Zadejte prosím heslo k předmětu:
3.5.2017
okruhy otázek ke zkoušce
Zadejte prosím heslo k předmětu:
7.5.2017
informace k předmětu
Zadejte prosím heslo k předmětu:
7.5.2017
seznam studentů - předtermín 10.5. 7.5.2017
výsledky - předtermín
Zadejte prosím heslo k předmětu:
14.5.2017
zkouška 13.6. 13.6.2017
Podklady ke cvičením
soubory ke stažení poznámka přidáno
zadání 1 14.2.2017
podklady k zadání 1 14.2.2017
podklady k zadání 1 14.2.2017
zadání 2 14.2.2017
podklady k zadání 2 14.2.2017
podklady k zadání 2 14.2.2017
program cvičení 2018 25.1.2018
RD pondělí 14.2.2018
RD2 čtvrtek 14.2.2018