Katedra ekonomiky a řízení ve stavebnictví

Aktuality  Informace o katedře  → Fakulta stavební  → ČVUT

126KN2E – Kalkulace a nabídky 2E

Anotace
Cena, význam ceny, činitelé ovlivňující cenu, cenové strategie, druhy cen legislativní úprava. Oceňování stavební produkce v jednotlivých etapách projektu, podklady pro oceňování. Tvorba ceny - orientovaná na náklady, konkurenci, poptávku, metody tvorby ceny. Rozpočtování, oceňovací podklady. Hodinové zúčtovací sazby, ceny pro nabídková řízení, software pro oceňování. Ceny projektových prací a inženýrských činností. Kalkulace nákladů životního cyklu stavby (LCC) Oceňování v jednotlivých fázích výstavbového projektu

[1] Schneiderová Heralová, R., Střelcová, I., Brožová, L., Strnad,M.: Oceňování v rámci výstavbového projektu (propočty, položkové rozpočty), ČVUT, 2013
[2] Schneiderová Heralová, R.:Udržitelné pořizování staveb (ekonomické aspekty) 1. vyd. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2011. 256 s.
[3] Ashworth, A.: Cost studies of buildings, Pearson Education Limited, 2010, 5th edition
[4] Brook, M.: Estimating and Tendering for Construction Work, Elsevier, 2008, 4th edition
Rozsah: 2 + 3 Kreditů: 6 Zakončení: z,zk
E - Management a ekonomika ve stavebnictví (Bc.) – 6. semestr Návaznost na: 126KAN1

Vyučující

Podklady k přednáškám
soubory ke stažení poznámka přidáno
informace k předmětu 5.3.2019
podklad_2 5.3.2019
podklad_1 5.3.2019
podklad_3 19.3.2019
podklad_4 19.3.2019
podklad_5 19.3.2019
bonusové body z přednášek 4.5.2019
Podklady ke cvičením
soubory ke stažení poznámka přidáno
zadání 1 14.2.2017
podklady k zadání 1 14.2.2017
podklady k zadání 1 14.2.2017
zadání 2 14.2.2017
podklady k zadání 2 14.2.2017
podklady k zadání 2 14.2.2017
program cvičení 2018 25.1.2018
RD2 čtvrtek 14.2.2018
propočet 26.2.2018
katastrální mapa 18.2.2019
koordinační situace-vyznačení SO 18.2.2019