Katedra ekonomiky a řízení ve stavebnictví

Aktuality  Informace o katedře  → Fakulta stavební  → ČVUT

Zde se nacházíte: Home > Výuka > Studijní předměty > Management a ekonomika ve stavebnictví (Bc.)

Studijní předměty

Bakalářský obor E - Management a ekonomika ve stavebnictví

Zimní semestr

Sem. Kód Název — odkaz na detail předmětu Rozsah Kred. Z
3. 126EKMN Ekonomika a management 4 + 2 7 z,zk
5. 126AES Aplikovaná a ekonomická statistika 3 + 3 7 z,zk
5. 126RSP Řízení stavebních projektů 4 + 2 6 z,zk
5. 126KAN1 Kalkulace a nabídky 1 2 + 2 5 z,zk
7. 126PKAN Projekt KAN 0 + 4 4 kz
7. 126PRS Příprava a řízení staveb 2 + 3 5 z,zk
7. 126MF02 Management stavební firmy 2 3 + 3 7 z,zk

Letní semestr

Sem. Kód Název — odkaz na detail předmětu Rozsah Kred. Z
4. 126EKMN Ekonomika a management 4 + 2 7 z,zk
6. 126KN2E Kalkulace a nabídky 2E 2 + 3 6 z,zk
6. 126MF1 Management stavební firmy 1 3 + 2 6 z,zk
6. 126PPRI Počítačová podpora řízení 2 + 5 8 z,zk
8. 126PRSP Projekt PŘS 0 + 4 5 kz
8. 126BAPE Bakalářská práce 0 + 10 12 z
8. 126FIK Financování, investování, kontrakty 3 + 3 8 z,zk

Volitelné předměty

Kód Název — odkaz na detail předmětu Rozsah Kred. Z
L 126MCC Management in Construction Company 2 + 2 5 z,zk
L 126YIPO Individuální podnikání 2 + 2 5 z,zk
L 126YSSP Software pro oceňování stav. produkce 2 + 2 5 z,zk
L 126YZP Základy inovačního podnikání 2 + 2 5 z,zk