Katedra ekonomiky a řízení ve stavebnictví

Aktuality  Informace o katedře  → Fakulta stavební  → ČVUT

Zde se nacházíte: Home > Věda a výzkum > Granty > Využití exaktních metod ve výuce ...

Využití exaktních metod ve výuce na magisterských studijních oborech na Stavební fakultě ČVUT v Praze

Cílem projektu je systematické zavedení evropských standardů a technik v přípravě a realizaci staveb do předmětů magisterských oborů studijního programu Stavební inženýrství včetně modulární skladby předmětů, zvláště na oborech zaměřených na ekonomiku a řízení (Projektový management a Management a ekonomika ve stavebnictví). Účelem je zajištění harmonizace znalostí a dovedností absolventů a jejich uplatnění na evropském stavebním trhu.

Řešitelé projektu v rámci projektu upravili návaznosti předmětů v učebních plánech vybraných nových magisterských oborů a vypracovali osnovy vybraných předmětů s uplatněním exaktních metod a vytvořili tak základ pro tvorbu multimediálních učebních pomůcek.

Projektový management

Management a ekonomika ve stavebnictví