Katedra ekonomiky a řízení ve stavebnictví

Aktuality  Informace o katedře  → Fakulta stavební  → ČVUT

Zde se nacházíte: Home > Věda a výzkum > Granty > Přehled všech grantů

Přehled grantů
řešených na Katedře ekonomiky a řízení ve stavebnictví od r. 1997

Výzkumné centrum

Výzkumné záměry

Projekty GA ČR

Projekty COST

Jiné projekty

Interní granty ČVUT