Katedra ekonomiky a řízení ve stavebnictví

Aktuality  Informace o katedře  → Fakulta stavební  → ČVUT

Zde se nacházíte: Home > Aktivity katedry > Spolupráce s praxí

Spolupráce s praxí

Katedra spolupracuje s praxí tak, aby přiblížila problematiku praxe studnentům svých oborů, aby zvýšila jejich konkurenceschopnost a uplatnění na trhu a aby jim umožnila zapojit se do pracovního procesu nebo jiným způsobem proniknout do uplatňování nabytých vědomostí v praxi nebo v dalších aktivitách, jako jsou například soutěže apod.


Metrostav a. s.

Metrostav a.s. vyhlašuje konkurz pro studenty FSv na odbornou praxi. (uzavřeno 31. 3. 2008)

ČEZ a. s.