Katedra ekonomiky a řízení ve stavebnictví

Aktuality  Informace o katedře  → Fakulta stavební  → ČVUT

Zde se nacházíte: Home > Výuka > Bakalářské studium > Informace, studijní plán

Bakalářské studium

Obor Management a ekonomika ve stavebnictví

Odborná praxe

Návaznosti předmětů

semestr student si může zapsat: má-li splněno:
5. semestr Kalkulace a nabídky 1 EMM
6. semestr Kalkulace a nabídky 2 Kalkulace a nabídky 1
Technologie staveb
7. semestr Příprava a řízení staveb Kalkulace a nabídky 2
Stavební a smluvní právo
Projekt KAN Kalkulace a nabídky 2
8. semestr Projekt PŘS Příprava a řízení staveb
Projekt KAN