Katedra ekonomiky a řízení ve stavebnictví

Aktuality  Informace o katedře  → Fakulta stavební  → ČVUT

Zde se nacházíte: Home > Aktivity katedry > Celoživotní vzdělání > Informační modelování staveb (BIM) > Celoživotní vzdělávání BIM – kurz pro zadavatele

Celoživotní vzdělávání BIM – kurz pro zadavatele

Fakulta stavební je lídrem v oblasti digitalizace stavebnictví. Na fakultě již řadu let vyučujeme inovativní předměty zaměřené na digitalizaci a použití metody BIM ve stavebnictví.

Vzděláváme také odborníky z praxe. V rámci programu celoživotního vzdělávání jsme připravili speciální kurz pro zadavatele. První běh tohoto kurzu proběhl na konci února. Kurzu se účastnili kolegyně a kolegové z ministerstev, územních samospráv, státních příspěvkových organizací, zhotovitelů a konzultantů napříč obory. Vzhledem k aktuální pandemické situaci školení proběhlo online, včetně praktických cvičení zaměřených na práci s daty a digitalizací procesů. Garantem tohoto kurzu je Ing. Josef Žák, Ph.D. z Katedry ekonomiky a řízení ve stavebnictví.

Další informace se můžete dozvědět zde:https://www.koncepcebim.cz/…o-vzdelavani