Katedra ekonomiky a řízení ve stavebnictví

Aktuality  Informace o katedře  → Fakulta stavební  → ČVUT

Zde se nacházíte: Home > Aktivity katedry > SVOČ > FAKULTNÍ KOLO SVOČ 2020 – XX. ROČNÍK

FAKULTNÍ KOLO SVOČ 2020 – XX. ROČNÍK

v sekci EKONOMIKA A ŘÍZENÍ STAVEBNICTVÍ


Fakultního kola XX. ročníku SVOČ určeného pro studenty oborů N, E a P, konaného dne 28. dubna 2020, se v naší sekci zúčastnili čtyři studenti, kteří se po těžkém rozhodování poroty umístili takto:

  STUDENT PRÁCE
umístění příjmení jméno TÉMA  
1. Kořínek Vratislav Finanční analýza a porovnání výkonnosti dvou stavebních podniků  
2. Kuchař Jakub Stavebnictví dnes a zítra  
3. Karlubík Roland Zhodnotenie podnikateľského prostredia 190 ekonomík  
3. Babíček Petr Studie proveditelnosti na projekt Polyfunkční dům, Plzeň, Šumavská ulice  

Členové poroty:

  • Ing. Petr Kalčev, Ph.D.
  • Ing. Stanislav Vitásek
  • Ing. Eduard Hromada, Ph.D.

Děkuji všem – studentům, vedoucím prací a v neposlední řadě i porotě, kteří se podíleli na přípravě a průběhu fakultního kola SVOČ na naší katedře. Soutěžícím gratuluji ke skvělým výsledkům.

Ing. Stanislav Vitásek
Organizační garant sekce