Katedra ekonomiky a řízení ve stavebnictví

Aktuality  Informace o katedře  → Fakulta stavební  → ČVUT

Zde se nacházíte: Home > Věda a výzkum > Patenty a užitné vzory > Ocenění na soutěži Inovace roku 2019

Ocenění na soutěži Inovace roku 2019

V rámci soutěže Inovace roku 2019, pod záštitou prezidenta České republiky, náš kolega Ing. Josef Žák, Ph.D. obdržel ocenění v kategorii čestné uznání. Před uveřejněním výsledků bylo prostřednictvím konzultací inovačního potenciálu posouzeno 198 přihlášek. Hodnocení proběhlo ve čtyřech kritériích:
► Technická úroveň produktu
► Původnost řešení
► Postavení na trhu
► Vliv na životní prostředí

Cenu v kategorii čestné uznání obdrželo 6 inovací. Samotné vyhlášení Inovace roku 2019 proběhlo 3. prosince 2019 v Hotelu Belvedere Praha, Praha 7.

Mimo toto ocenění nás těší, že se jedná o jedno z řešení, o které je zájem v zahraničí. Zařízením jsou k dnešnímu dni vybavena pracoviště v USA, Kanadě, Jihoafrické republice a Číně.