Katedra ekonomiky a řízení ve stavebnictví

Aktuality  Informace o katedře  → Fakulta stavební  → ČVUT

Zde se nacházíte: Home > Aktivity katedry > Konference, výstavy > Konference Management a ekonomika stavebnictví > Construction Maeconomics Conference 2019

Studentská vědecká konference

Management a ekonomika stavebnictví 2019

Construction Maeconomics Conference 2019

P R O G R A M

5.11.2019 -B 473 (zasedací místnost K126)

 • 11:30 Prezence, nahrávání prezentací, občerstvení
 • 12:00 Zahájení konference, informace z oborové rady, projekty řešené na školicím pracovišti – prof. Schneiderová Heralová
 • 12:15 MULTICRITERIAL MODEL FOR REAL ESTATE SELECTION – Ing. Jakub Holcman
 • 12:30 METHODOLOGY OF REAL ESTATE VALUATION IN A WHOLE LIFE CYCLE CONTEXT – Ing. Josef Kupec
 • 12:45 IDENTIFICATION AND RISK ASSESSMENT OF PUBLIC BUILDING PROJECTS – Ing. Jakub Stuchlík
 • 13:00 PROGRAMME MANAGEMENT CRITICAL REVIEW – Ing. Ivana Řezáčová
 • 13:15 EKONOMICKÉ ASPEKTY PREFABRIKACE V DÁLNIČNÍM STAVITELSTVÍ – Ing. Radan Tomek
 • 13:30 POZICE STAVBYVEDOUCÍHO NA POČÁTKU DIGITALIZACE VE STAVEBNICTVÍ – Ing. Petr Wagner
 • 13:45 CURRENT PROCUREMENT PROCESSES OF SUBCONTRACTORS – Ing. Martin Stránský
 • 14:00 STUDY OF USE OF BIM AND CDE IN PROJECT MANAGEMENT – Ing. Matouš Kosina
 • 14:15 SPECIFICATION OF ENTRY DATA AND METHOD FOR DEVELOPMENT OF A CONSTRUCTION PROJECT ECONOMICS CONTROLLING MODEL – Ing. Lukáš Rudl
 • 14:30 PROCESS IMPLEMENTATION INTO THE CONSTRUCTION FIRM – Ing. Bohdan Povýšil
 • 14:45 POSSIBILITIES OF USING DRONES IN THE ARCHITECTURE, ENGINEERING AND CONSTRUCTION – Ing. Zbyněk Škoda
 • 15:00 ANALÝZA RIZIK VÝSTAVBOVÝCH PROJEKTŮ MENŠÍHO ROZSAHU V OBLASTI ŠKOLSTVÍ, FINANCOVANÝCH Z VEŘEJNÝCH PROSTŘEDKŮ – Ing. Vladislav Řeháček
 • DISKUSE
 • Ukončení konference, shrnutí