Katedra ekonomiky a řízení ve stavebnictví

Aktuality  Informace o katedře  → Fakulta stavební  → ČVUT

Zde se nacházíte: Home > Aktivity katedry > Spolupráce s praxí > Certifikace Aspe 2019

Certifikace Aspe 2019

Katedra ekonomiky a řízení ve stavebnictví ve spolupráci s IBR Consulting, s.r.o. zajistila dne 24. 4. 2019 pro studenty a studentky magisterského oboru v předmětu KIS (Kalkulace inženýrských staveb) možnost získat osvědčení Certified Aspe Professional v základních znalostech oceňování stavební produkce dopravních staveb a dovednostech ovládání rozpočtářského programu Aspe.

Jedná se o první výsledek spolupráce mezi Katedrou ekonomiky a řízení ve stavebnictví a společnosti IBR Consulting s.r.o. Získáním tohoto osvědčení se také otevírají studentům velké možnosti uplatnění na pracovním trhu v oblasti práce s programem ASPE a zpracování soupisu prací v cenové soustavě OTSKP.

Slavnostní předání certifikátů pod vedením p. V. Ryby (zástupce IBR Consulting, s.r.o.) a Doc. Ing. R. Schneiderové Heralové, Ph.D. (vedoucí katedry K126) proběhlo dne 2. 5. 2019.


Ing. Iveta Střelcová, Ph.D.