Katedra ekonomiky a řízení ve stavebnictví

Aktuality  Informace o katedře  → Fakulta stavební  → ČVUT

Zde se nacházíte: Home > Aktivity katedry > SVOČ > Fakultní kolo SVOČ 2019

Fakultní kolo SVOČ 2019 – XIX. ročník

v sekci EKONOMIKA A ŘÍZENÍ STAVEBNICTVÍ


Fakultního kola XIX. ročníku SVOČ určeného pro studenty oborů N, E a P, konaného dne 8. dubna 2019, se v naší sekci zúčastnili tři studenti, kteří se po těžkém rozhodování poroty umístili takto:

  STUDENT PRÁCE
umístění příjmení jméno vedoucí práce TÉMA
1. Hruška Adam Ing. Petr Matějka, Ph.D. Srovnání metod pro tvorbu výkazu výměr
2. Malinová Veronika Doc. Ing. Dana Měšťanová, CSc. Posouzení stavby nové obalovny a ekonomika dopravy asfaltových směsí
3. Tarzian Aleksandr Doc. Ing. Dana Měšťanová, CSc. Inovační podnikaní v Arménii

Členové poroty:

  • Ing. Petr Kalčev, Ph.D.
  • Ing. Stanislav Vitásek
  • Ing. Eduard Hromada, Ph.D.

Děkuji všem – studentům, vedoucím prací a v neposlední řadě i porotě, kteří se podíleli na přípravě a průběhu fakultního kola SVOČ na naší katedře. Soutěžícím gratuluji ke skvělým výsledkům.

Ing. Stanislav Vitásek
Organizační garant sekce