Katedra ekonomiky a řízení ve stavebnictví

Aktuality  Informace o katedře  → Fakulta stavební  → ČVUT

Zde se nacházíte: Home > Aktivity katedry > Spolupráce s praxí > Certifikace KROS 2019

Certifikace KROS 2019

Katedra ekonomiky a řízení ve stavebnictví ve spolupráci s ÚRS Praha a.s., zajistila dne 25. 4. 2019 pro studenty a studentky předmětu „YSSP-Software pro oceňování stavební produkce“ a předmětu „KN-Kalkulace a nabídky 2“ možnost získat osvědčení SW KROS 4 v základních znalostech oceňování stavební produkce a dovednostech ovládání rozpočtářského programu KROS 4. Celkem se zúčastnilo 28 studentů.

Studenti si tak zvýší možnost svého uplatnění na pracovním trhu. Slavnostní předání certifikátů pod vedením Bc. L. Dlouhého (zástupce společnosti ÚRS Praha a.s.) a doc. Ing. R. Schneiderové Heralové, Ph.D. (vedoucí katedry K126) proběhlo dne 2. 5. 2019.


Ing. Iveta Střelcová, Ph.D.