Katedra ekonomiky a řízení ve stavebnictví

Aktuality  Informace o katedře  → Fakulta stavební  → ČVUT

Zde se nacházíte: Home > Aktivity katedry > Exkurze > Exkurze studentů na stavbě (126PKAN a 126PRRS)

EXKURZE STUDENTŮ NA STAVBĚ

(pro předmět 126PKAN a 126PRRS)


V rámci propojení výuky a praxe bakalářského studia byly pro předmět 126PKAN (Projekt kalkulace) a 126PRRS (Příprava a řízení staveb) uspořádány dne 12. 11. 2018 a 30. 11. 2018 dvě exkurze studentů Katedry ekonomiky a řízení ve stavebnictví (K126) na stavby:

  • Administrativní budova Rohanské nábřeží v Praze 8 – Karlín
  • Bytový projekt „Element Letňany“ Praha 9

První exkurzi (Administrativní budova Rohanské nábřeží v Praze 8-Karlín) doprovázeli zástupci zhotovitele GEOSAN GROUP, konkrétně projektový tým vedený Ing. K. Kutnohorským a panem P. Bradáčem. Součástí tohoto projektového týmu jsou i naši studenti magisterského oboru pan Bc. L. Rudl a pan Bc. J. Špaček, kterým zbývá pouze obhájit diplomovou práci. Na základě svých zkušeností ze školy pan Bc. L. Rudl a pan Bc. J. Špaček zaměřili svůj výklad na témata, která byla studentům našeho bakalářského oboru Management a ekonomika ve stavebnictví velmi blízká, a která jim byla také velmi přínosná. Tento odborný výklad byl zaměřen na provádění a rozpočtování staveb, správného zpracování výkazu výměr pro položky rozpočtu, dále pak na přípravu a řízení staveb (smluvní vztahy, kalkulace zařízení staveniště, zábory stavby, DIR, vedení stavebního deníku, změnové listy).

Exkurze se zúčastnilo 16 studentů z oboru bakalářského studia Management a ekonomika ve stavebnictví.

Druhou exkurzi (Bytový projekt „Element Letňany“ Praha 9) taktéž na stavbě zhotovitele GEOSAN GROUP doprovázel projektovým tým pana M. Smutného, Ing. L. Sosny, Ing. D. Simandla (absolvent naší katedry) a Ing. K. Dacerovové (také absolventka naší katedry). Tento bytový dům jsme již navštívili jednou na jaře 2018, kdy se prováděly zemní práce a v začátku byla stavba spodní monolitické konstrukce. Naši studenti tak mohli vidět a porovnat, jak vypadají práce v počáteční a finální fázi výstavby bytového komplexu. Odborný výklad byl opět zaměřen na provádění a rozpočtování stavby. Studenti byli provedeni celým bytovým komplexem včetně zázemí v buňkovišti, kde jim byly ukázány změnové listy, harmonogram a SoD.

Exkurze se zúčastnilo 18 studentů a studentek z oboru bakalářského studia Management a ekonomika ve stavebnictví.

V závěru exkurzí byla studentům nabídnuta od personální manažerky Bc. Lucie Šleglové možnost praxe v jejich stavební firmě.


Ing. Iveta Střelcová, Ph.D., Ing. Lucie Brožová, Ph.D. (K126)