Katedra ekonomiky a řízení ve stavebnictví

Aktuality  Informace o katedře  → Fakulta stavební  → ČVUT

Zde se nacházíte: Home > Aktivity katedry > SVOČ > Mezinárodní kolo SVOČ 2018

MEZINÁRODNÍ KOLO SVOČ STAVEBNÍCH FAKULT – XIX. ROČNÍK

Mezinárodní kolo SVOČ určené pro studenty stavebních fakult z ČR a SR se konalo dne 17. května 2018 v Brně. Naši katedru reprezentovali v sekci Ekonomika, řízení stavebnictví a technologie staveb Tomáš Korčák a Ondřej Lubor Horák.

V této kategorii soutěžilo osm studentských prací z pěti vysokých škol a Tomáš Korčák se umístil na prvním místě. Vzhledem k vysoké úrovni soutěžních prací je toto vítězství opravdu cenné.

Bližší info najdete na: https://svoc.fce.vutbr.cz/