Katedra ekonomiky a řízení ve stavebnictví

Aktuality  Informace o katedře  → Fakulta stavební  → ČVUT

Zde se nacházíte: Home > Aktivity katedry > Exkurze > Exkurze studentů na stavbě - 2018

EXKURZE STUDENTŮ NA STAVBĚ – 2018

(pro předmět 126KN2E)


V rámci propojení výuky a praxe bakalářského studia byla pro předmět 126KN2E (kalkulace a nabídky) uspořádána dne 17. 5. 2018 exkurze studentů katedry 126 na stavbu nový bytový projekt „Element Letňany Praha 9“.

Exkurzi doprovázeli: zástupci zhotovitele GEOSAN GROUP p. Martin Smutný – stavbyvedoucí, p. Ing. David Simandl – přípravář (absolvent Katedry ekonomika a řízení ve stavebnictví – K126).

Odborný výklad byl zaměřen na provádění a rozpočtování staveb, správného zpracování výkazu výměr pro položky rozpočtu, dále pak na přípravu a řízení staveb (smluvní vztahy, kalkulace zařízení staveniště, zábory stavby, DIR, vedení stavebního deníku, změnové listy).

Exkurze se zúčastnilo 21 studentů z oboru bakalářského studia Management a ekonomika ve stavebnictví.

V závěru exkurze byla studentům nabídnuta od personální manažerky Bc. Lucie Šleglové možnost praxe v jejich stavební firmě.


Ing. Iveta Střelcová, Ph.D., Ing. Lucie Brožová, Ph.D. (K126)