Katedra ekonomiky a řízení ve stavebnictví

Aktuality  Informace o katedře  → Fakulta stavební  → ČVUT

Zde se nacházíte: Home > Aktivity katedry > Spolupráce s praxí > Certifikace KROS 2018

Certifikace KROS 2018

Katedra ekonomiky a řízení ve stavebnictví, ve spolupráci s ÚRS Praha a.s., zajišťuje dne 19. 4. 2018 pro studenty předmětu „YSSP – Software pro oceňování stavební produkce“ a předmětu „KN – Kalkulace a nabídky 2“ možnost získat osvědčení SW KROS 4 v základních znalostech oceňování stavební produkce a dovednostech ovládání rozpočtářského programu KROS 4.

Studenti tak zvýší možnost svého uplatnění na pracovním trhu.

Garant předmětů YSSP:

  • Ing. Dana Čápová, Ph.D.
  • Ing. Lucie Brožová, Ph.D.

Garant předmětu KN2:

  • Doc. Ing. Renáta Schneiderová Heralová, Ph.D.
  • Ing. Iveta Střelcová, Ph.D.