Katedra ekonomiky a řízení ve stavebnictví

Aktuality  Informace o katedře  → Fakulta stavební  → ČVUT

Zde se nacházíte: Home > Aktivity katedry > Soutěže studentů > Rozpočtujeme s Callidou 2018

Rozpočtujeme s Callidou 2018

Pracovníci společnosti Callida, s.r.o. spolu s Katedrou ekonomiky a řízení ve stavebnictví, Fakulty stavební ČVUT Praha připravili soutěž „Rozpočtujeme s Callidou“, která již tradičně proběhla na K126 ČVUT Praha. Soutěžní zadání (vždy převzato z praxe) připravila zkušená rozpočtářka paní Helena Kalivodová.

Pro studenty jak středních škol stavebních, tak i v kategorii soutěže vysokých škol je soutěž výzvou a poměřením jejich znalostí s konkurencí. Pro všechny účastníky soutěže byl navíc v předvečer soutěže připraven kulturní program. Společně navštívili divadelní představení v pražském divadle Pod Palmovkou.

Odborní partneři soutěže byli: Českomoravský beton, a.s., Baumit spol. s.r.o., GEOSAN GROUP.

V kategorii středních škol dne 27. března 2018 soutěžilo jedenáct středních škol z celého území ČR, jejichž studenti se utkali v sestavování stavebního rozpočtu. Studenti si současně prohlédli prostory ČVUT Praha pro možnost studia na VŠ.

V kategorii vysokých škol dne 28. března 2018 studenti a studentky soutěžili ve znalostech v oblasti rozpočtování. Zadání se týkalo ekonomického vyhodnocení variant konstrukce obvodového pláště bytového domu pro investora ve fázi studie proveditelnosti.

Soutěžili studenti a studentky ČVUT Praha, VUT Brno a VŠTE České Budějovice.

Umístění je následující:Při soutěži Při soutěži Vítězové soutěže s pedagogy

Za K126 Doc. Ing. Renáta Heralová Schneiderová Ph.D., Ing. Dana Čápová Ph.D., Ing. Iveta Střelcová Ph.D., Ing. Lucie Brožová Ph.D.