Katedra ekonomiky a řízení ve stavebnictví

Aktuality  Informace o katedře  → Fakulta stavební  → ČVUT

Zde se nacházíte: Home > Aktivity katedry > SVOČ > Mezinárodní kolo SVOČ 2017

Mezinárodní kolo SVOČ stavebních fakult ČR a SR – XVIII. ročník

v sekci EKONOMIKA A ŘÍZENÍ STAVEBNICTVÍ


Mezinárodní kolo SVOČ určené pro studenty magisterského oboru E, P, N a S, se konalo dne 23. května 2017 v Košicích.

V mezinárodním kole SVOČ nás reprezentoval vítěz fakultního kola Bc. Vinh Phu Vu, jeho odborným garantem byla Ing. Jaroslava Tománková, PhD. a Kateřina Moslerová, odborný garant Doc. Ing. Jana Frková, Ph.D.

Děkuji Ing. Stanislavovi Vitáskovi, porotci mezinárodního kola v Košicích za naší katedru a sekci.

V naší sekci soutěžilo deset studentských prací, z šesti vysokých škol České a Slovenské republiky.
Bc. Vinh Phu Vu se umístil na krásném druhém místě.

Bližší info najdete na: http://www.svf.tuke.sk/…ult-cr-a-sr/