Katedra ekonomiky a řízení ve stavebnictví

Aktuality  Informace o katedře  → Fakulta stavební  → ČVUT

Zde se nacházíte: Home > Aktivity katedry > Spolupráce s praxí > Certifikace KROS 2017

Certifikace KROS 2017

Katedra ekonomiky a řízení ve stavebnictví ve spolupráci s ÚRS Praha a.s., zajistila dne 3. 5. 2017 studentům a studentkám předmětu „YSSP – Software pro oceňování stavební produkce“ a předmětu „KN – Kalkulace a nabídky 2“ možnost získat osvědčení SW KROS 4 v základních znalostech oceňování stavební produkce a dovednostech ovládání rozpočtářského programu KROS 4.

Studenti tak zvýší možnost svého uplatnění na pracovním trhu.

Zároveň dne 16. 5. 2017 měli studenti a studentky magisterského studia v rámci předmětu „PLCO – Plánování a controlling“ možnost získat certifikát „EXPERT“. Studenti musí během certifikace prokázat znalosti v sestavení položkového rozpočtu, výstupních sestav, importů a exportů do formátu MS Excel.

Garant předmětů YSSP a PLCO: Ing. Dana Čápová, Ph.D.
Ing. Jaroslava Tománková, Ph.D.

Garant předmětu KN2: Doc. Ing. Renáta Schneiderová Heralová, Ph.D.
Ing. Iveta Střelcová, Ph.D.