Katedra ekonomiky a řízení ve stavebnictví

Aktuality  Informace o katedře  → Fakulta stavební  → ČVUT

Zde se nacházíte: Home > Aktivity katedry > SVOČ > Fakultní kolo SVOČ 2017

Fakultní kolo SVOČ 2017 – XVIII. ročník

v sekci EKONOMIKA A ŘÍZENÍ STAVEBNICTVÍ


Fakultního kola XVIII. ročníku SVOČ určeného pro studenty magisterského oboru E, P, N a S, konaného dne 27. dubna 2017, se v naší sekci zúčastnili čtyři studenti, kteří se po těžkém rozhodování poroty umístili takto:

  STUDENT PRÁCE
umístění příjmení jméno vedoucí práce TÉMA
1. Phu Vinh Vu Ing.Jaroslava Tománková,CSc. Operativní plánování vedení a kontrola – Ekonomický deník
2. Moslerová Kateřina Doc.Ing.Jana Frková,Ph.D. Jak jsem začala při podnikání podnikat
3. Buňat Matěj Doc.Ing.Dana Měšťanová,CSc. Proces implementace brownfields v městském inženýrství
3. Antošová Karolína Ing.Radan Tomek,MSc. Finanční řízení stavebního podniku

Členové poroty:
Ing. Petr Kalčev, Ph.D.
Ing. Stanislav Vitásek
Ing. Jindra Bušková

Děkuji všem – studentům, vedoucím prací a v neposlední řadě i porotě, kteří se podíleli na přípravě a průběhu fakultního kola SVOČ na naší katedře. Soutěžícím gratuluji ke skvělým výsledkům.

Podle pravidel – studenti, kteří se umístili ve fakultním kole na 1. a 2. místě, postoupí do mezinárodního kola SVOČ stavebních fakult ČR a SR.

Ing. Jindra Bušková
Organizační garant sekce