Katedra ekonomiky a řízení ve stavebnictví

Aktuality  Informace o katedře  → Fakulta stavební  → ČVUT

Zde se nacházíte: Home > Aktivity katedry > Soutěže studentů > ASC 2016

Základní informace

V dnech 17. a 18. listopadu 2016 se tým složený ze studentů naší fakulty zúčastnl studentské soutěže v anglickém Readingu. Soutěže se kromě týmů tvořených studenty členských škol z regionu 8 zúčastnily i týmy z USA. Evropské týmy kromě ČVUT byly z James Moore University, Liverpool; Birmingham City University; University of Reading a Dublin Institute of Technology, Irsko. USA zastupovaly California Polytechnic State University; University of Oklahoma; Auburn University; Colorado State University – Pueblo a Washington State University.

Loňským tématem bylo posouzení rozšíření části letiště v irském Dublinu z hlediska jeho stavebního provedení a ekonomické výhodnosti. Tím letošním byla příprava projektu dostavby univerzitního kampusu, právě v areálu University of Reading. První den probíhala práce na přípravě a druhý den pak museli soutěžící svou práci během cca 15 minut prezentovat a ohajovat před komisí. Příprava a rozhodování soutěže bylo v rukou pracovníků firmy, která prováděla skutečnou realizaci stavby. Po prezentacích komise stanovila dva týmy, které nevyhověly požadavkům a ty musely ze soutěže odejít. Dále pak byla vyhlášena trojice nejlepších týmů, které posléze odpovídaly na sadu připravených dotazů.

Náš tým nebyl sice mezi vítězi, ale také nebyl mezi těmi, které odpadly. Studenti fakulty velice dobře reprezentovali fakultu stavební ČVUT v Praze a kromě toho získali i určité zkušenosti, aby dosáhli alespoň tak dobrých výsledků i v budoucnu. Pro příští období by bylo možná lepší vytvořit kombinované týmy se zástupci amerických univerzit. Bylo by to výhodné hlavně ze dvou důvodů. První je ten, že mají větší zkušenost s takovými soutěžemi a další výhodou je přeci jenom to, že angličtina je jejich rodný jazyk. I když naši studenti měli za sebou studijní pobyty v zahraničí (Anglie, Německo, Švýcarsko), přeci jenom v tomto cítili určitý handicap. Společné týmy zde byly vytvořeny v kombinaci irsko-americké nebo britsko-americké.

Kromě soutěže současně probíhala jednání, která se týkala činnosti našeho regionu a otázek blízké budoucnosti. Ze strany představitelů regionu 8 byl velký zájem o rozšiřování spolupráce s naší fakultou, např. ve formě zorganizování některého z dalších ročníků soutěže v Praze.

Pro úplnost sestava týmu:

 • Daniel Šabart
  • Stavební inženýrství/Pro­jektový management a inženýring, ročník 2, navazující magisterský
 • Jakub Pešek
  • Stavební inženýrství/Ma­nagement a ekonomika ve stavebnictví ročník 4, bakalářský
 • Jiřina Straškrábová
  • Stavební inženýrství/Ma­nagement a ekonomika ve stavebnictví ročník 4, bakalářský
 • Jakub Smoleň
  • Stavební inženýrství/Pří­prava, realizace a provoz staveb ročník 3, bakalářský
 • Ing. Martin Čásenský, CSc.
  • kouč týmu