Katedra ekonomiky a řízení ve stavebnictví

Aktuality  Informace o katedře  → Fakulta stavební  → ČVUT

Zde se nacházíte: Home > Aktivity katedry > Exkurze > Exkurse v Paroplynové části elektrárny Počerady

Exkurse v Paroplynové části elektrárny Počerady

V rámci předmětu 126MJKP – Management jakosti a rizika zajistili pracovníci Katedry ekonomiky a řízení pro studenty návštěvu provozu paroplynové části elektrárny v Počeradech (PPC EPC2). Moderní technologie byla uvedena do provozu v roce 2013 s předpo­kládanou životností třiceti let v závislosti na vytížení. Zařízení je primárně určeno k pokrývání energetických špiček a jako záloha při výpadku jiných zdrojů.

Odborný výklad provedl vedoucí oddělení péče o zařízení a provozu PPC EPC2, Bc. Martin Borovský. Předmětem výkladu pro skupinu studentů byla ekonomická efektivita provozu a nasazování zdroje, objasněn byl princip spotových cen a burzy (obchod s elektrickou energií v ČR) a principy regulace v energetické přenosové soustavě ČEPS se zaměřením na řešení neočekávaných (rizikových) situací vč. možných ekonomických dopadů.

V diskusní části byly zodpovězeny četné dotazy studentů, např. zajišťování kvality provozu, bezpečnosti, spolehlivosti a disponibility zařízení, realizace údržby a testů a zajišťování nákupu komponent a náhradních dílů k zařízení.

Garant exkurze, kontaktní zajištění: Ing. V. Berka, Ph.D., vilem.berka@fsv.cvut.cz
Organizační zajištění: doc. Ing. P. Dlask, Ph.D., dlask@fsv.cvut.cz