Katedra ekonomiky a řízení ve stavebnictví

Aktuality  Informace o katedře  → Fakulta stavební  → ČVUT

Zde se nacházíte: Home > Aktivity katedry > Celoživotní vzdělání > Aktuální kurzy > Znalecké posudky

Znalecké posudky

Stanovení obvyklé ceny provedených stavebních konstrukcí a prací (vady fakturace). Ocenění nemovité věci- tržní hodnota a cena zjištěná pro daňové účely. Posouzení rozsahu provedených prací (např. v případě odstoupení od smlouvy). Posouzení vady konstrukce (odstranitelná x neodstranitelná), návrh způsobu odstranění vady, vyčíslení slevy z titulu vady. Stanovení výše majetkové újmy. Zjištění příčiny poruchy konstrukce.