Katedra ekonomiky a řízení ve stavebnictví

Aktuality  Informace o katedře  → Fakulta stavební  → ČVUT

Zde se nacházíte: Home > Aktivity katedry > Celoživotní vzdělání > Aktuální kurzy > Informační modelování budov (BIM)

Informační modelování budov

Seminář je zaměřen na moderní metodiku navrhování staveb a řízení výstavbových projektů BIM. Na problematiku seminář pohlíží zejména z pohledu projektového řízení a využití informačních modelů pro činnost projektových manažerů, stavbyvedoucích, developerů, investorů, koordinátorů, rozpočtářů a přípravářů, v případě pokročilých zájemců také na role BIM manažerů a BIM koordinátorů.

V závislosti na aktuálních znalostech účastníků kurzu je vysvětlena základní problematika informačního modelování s praktickými ukázkami v jednotlivých fázích životního cyklu výstavbového projektu. Seminář se věnuje hrozbám a příležitostem, které s metodikou BIM souvisí. Zaměřuje se přitom na činnost jednotlivých účastníků výstavbového projektu, a na účastníky tržního prostředí (zejména veřejný sektor a podniky činné ve výstavbě). V závislosti na zájmu účastníků kurzu je pozornost věnována pozemním stavbám nebo stavbám infrastrukturním. Na základě preference je možné seminář koncipovat spíše teoreticky, nebo prakticky s vyzkoušením tvorby modelů a práce s nimi.

V případě zájmu pokročilých účastníků kurzu je možné se do větší hloubky na semináři věnovat vybraným tématům projektového řízení a informačního modelování, a to zejména:

  • Smluvnímu zajištění BIM, tvorbě šablony BIM Execution Plan (BEP)
  • Využití modelů pro práci s výkazem výměr a rozpočtování
  • Využití BIM pro koordinaci stavby, řízení kolizí a získávání informací z modelu
  • Tvorbě pracovního schématu a procesů spolupráce v závislosti na dodavatelském systému
  • Přínosům BIM pro investora a facility management výstavbových projektů
  • …a další libovolná další témata, jsme schopni zajistit v této oblasti specializované lektory zejména v oblasti navrhování pozemních staveb a v oblasti silničních staveb a využití moderní techniky na staveništi (řízené stavební stroje, laserové skenování)

Pro bližší podrobnosti kontaktujte naše lektory nebo kontaktní osoby.