Katedra ekonomiky a řízení ve stavebnictví

Aktuality  Informace o katedře  → Fakulta stavební  → ČVUT

Zde se nacházíte: Home > Aktivity katedry > SVOČ > Mezinárodní kolo SVOČ 2016

Mezinárodní kolo SVOČ stavebních fakult – XVII. ročník

v sekci EKONOMIKA A ŘÍZENÍ STAVEBNICTVÍ


Mezinárodní kolo SVOČ určené pro studenty magisterského oboru E, P, N a S, se konalo dne 11. května 2016 v Praze.

V mezinárodním kole SVOČ nás reprezentovala vítězka fakultního kola Bc. Martina Vrbická, její odborným garantem byla Doc. Ing. Dana Měšťanová, CSc. a Bc. Jiří Šindelář, odborný garant Ing. Petr Matějka (Bc. Lukáš Koleňák se z účasti omluvil). V naší sekci soutěžilo jedenáct studentských prací, z šesti vysokých škol České a Slovenské republiky. O pořadí prvních třech hodnocených prací porota rozhodla takto:

  STUDENT PRÁCE
umístění příjmení jméno vysoká škola TÉMA
1. Vrbická Martina ČVUT Praha Inovativní systémové přístupy při strukturování tržních cen veřejných zakázek staveb technické infrastruktury
2. Mayer
Wallner
Vilkus
Pavol
Tomáš
Roman
STU Bratislava Porovnanie metód zamerania skutočného stavu objektu z hľadiska časovej a ekonomickej náročnosti
3. Papišová Daniela TU Košice Marketingová komunikácia inovácií stavebných podnikov v digitálnom prostredí
  Faltejsek Michal VŠB TU Ostrava Smart Cities – chytrá správa města s využitím metody BIM
  Šindelář Jiří ČVUT Praha Rozbor problematiky pasportizace historických budov pomocí nástrojů BIM
  Zacpal Jan VUT Brno Řízení rizik ve stavebním podniku
  Pokorný Jan VUT Brno Porovnání použití jeřábů při montáži ŽB prefabrikované haly
  Margorínová Martina ŽU Žilina Nákladovo výnosová analýza projektu rýchlostná cesta R 4 Prešov – obchvat
  Olšová Jana STU Bratislava Experimentálne skúmanie kvality spoja obrusnej a ložnej vrstvy asfaltovej vozovky s vloženou výstužnou mrežou
  Macuľa Marián ŽU Žilina Diagnostika a návrh sanácie vybranej mostnej konštrukcie – mosty Košického samosprávneho kraja
  Smetanková Jana TU Košice Manuál užívania historickej budovy – prípadová štúdia

Předseda poroty: Doc. Ing. Aleš Tomek, CSc. – ČVUT Praha

Členové poroty:

 • Doc. Ing. Eva Jankovichová, Ph.D. – STU Bratislava
 • Doc. Dr. Ing. Katarína Zgútová, Ph.D. – ŽU Žilina
 • Doc. Ing. Renáta Bašková, Ph.D. – TU Košice
 • Ing. Eva Vítková, Ph.D. – VUT Brno
 • Ing. Endel Stanislav, Ph.D. – VŠB-TU Ostrava

Svého vítěze vybírají každoročně ze svých řad i studenti. Cenu studentů tento rok získal Bc. Michal Fajtejsek z Ostravy.

Děkuji sponzorovi sekce Ing. Vítu Kosinovi ze společnosti ARCHA – inženýrská agentura, a.s., díky němuž jsme mohli vítězům věnovat finančně zajímavé odměny.

Děkuji Bc. Martině Vrbické a Bc. Jiřímu Šindelářovi, kteří nás úspěšně reprezentovali v mezinárodním klání a jejich odborných garantům Doc. Ing. Daně Měšťanové a Ing. Petrovi Matějkovi za jejich výbornou přípravu studentů na soutěž. A samozřejmě děkuji porotě, která mimo jiné přispěla i k příjemné atmosféře celé soutěže.

Naše fakulta se celkově jako každoročně umístila na prvním místě s vysokým bodovým náskokem nad ostatními stavebními fakultami České a Slovenské republiky. A naše katedra se již tradičně na tomto úspěchu významně podílí.

Pořadí:

 1. ČVUT Praha – 24 bodů
 2. STU Bratislava – 16 bodů
 3. VUT Brno – 11 bodů
 4. VŠB-TU Ostrava – 3 body
 5. TU Košice – 3 body
 6. ŽU Žilina – 3 body

Výsledky a foto ke stažení: http://www.fsv.cvut.cz/…16/index.php

Bc. Michal Fajtejsek přebírá Cenu studentů Předávání ceny za 1. místo Bc. Martině Vrbické na Mezinárodní SVOČ

Soutěžícím gratuluji ke skvělým výsledkům a těším se na již XVIII. ročník SVOČ.

Ing. Jindra Bušková
Organizační garant sekce