Katedra ekonomiky a řízení ve stavebnictví

Aktuality  Informace o katedře  → Fakulta stavební  → ČVUT

Zde se nacházíte: Home > Aktivity katedry > SVOČ > Fakultní kolo SVOČ 2016

Fakultní kolo SVOČ 2016 – XVII. ročník

v sekci EKONOMIKA A ŘÍZENÍ STAVEBNICTVÍ


Fakultního kola SVOČ určeného pro studenty magisterského oboru E, P, N a S, konaného dne 11. dubna 2016, se v naší sekci zúčastnilo pět studentů, kteří se po těžkém rozhodování poroty umístili takto:

  STUDENT PRÁCE
umístění příjmení jméno vedoucí práce TÉMA
1. Vrbická Martina Doc. Ing. Dana Měšťanová, CSc. Inovativní systémové přístupy při strukturování tržních cen veřejných zakázek staveb technické infrastruktury
2. Koleňák Lukáš Doc. Ing. Petr Dlask, Ph.D. Risk management při spekulaci na devizovém trhu
3. Šindelář Jiří Ing. Petr Matějka Rozbor problematiky pasportizace historických budov pomocí nástrojů BIM
  Hajšmanová Lucie Ing. Dana Čápová, Ph.D. Kalkulace zemních prací
  Lochman Petr Doc. Ing. Petr Dlask, Ph.D. Fluktuační model menšího až středního podniku

Předseda poroty: Ing. Eduard Hromada, Ph.D.

Členové poroty: Ing. Petr Kalčev, Ph.D., Ing. Stanislav Vitásek, Ing. Jindra Bušková

Děkuji všem – studentům, vedoucím prací a v neposlední řadě i porotě, kteří se podíleli na přípravě a průběhu fakultního kola SVOČ na naší katedře. Soutěžícím gratuluji ke skvělým výsledkům.

Podle pravidel – studenti, kteří se umístili ve fakultním kole na 1. a 2. místě, postoupí do mezinárodního kola SVOČ stavebních fakult ČR a SR.

Ing. Jindra Bušková
Organizační garant sekce