Katedra ekonomiky a řízení ve stavebnictví

Aktuality  Informace o katedře  → Fakulta stavební  → ČVUT

Zde se nacházíte: Home > Aktivity katedry > Spolupráce s praxí > Certifikace KROS 2015

Certifikace KROS 2015

Katedra Ekonomiky a řízení ve stavebnictví ve spolupráci s URS a.s. Praha zajistila dne 30.4.2015 studentům volitelného předmětu YSOC možnost získat osvědčení SW KROS plus v základních znalostech oceňování stavební produkce a dovednostech ovládání rozpočtového programu KROS Plus.

Studenti tak zvýší možnost svého uplatnění na pracovním trhu.

Tito studenti mohou v magisterském studiu získat certifikát „EXPERT“ určený pro absolventy předmětu PLC1 na magisterském oboru Projektový management.

Studenti musí během certifikace prokázat znalosti v sestavení položkového rozpočtu, tím i znalosti technologických postupů, orientaci v projektové dokumentaci. V programu pak společnost ÚRS Praha prověří znalosti výstupních sestav, importů a exportů do formátu excel a jiné znalosti.

Garant předmětu YSOC: Ing. Dana Čápová Ph.D.