Katedra ekonomiky a řízení ve stavebnictví

Aktuality  Informace o katedře  → Fakulta stavební  → ČVUT

Zde se nacházíte: Home > Aktivity katedry > Archiv > SVOČ (archiv) > Mezinárodní kolo SVOČ 2015

Mezinárodní kolo SVOČ 2015

Výsledky XVI. Ročníku mezinárodního kola SVOČ, konané dne 14. Května 2015 na SvF STU v Bratislavě.


Letos nás v Bratislavě výborně reprezentovali dva našǐ studenti, výherci fakultního kola SVOČ pořadaného naší katedrou v dubnu tohoto roku.

Lukáš Koleňák s prací „Moderní metody porovnávání časových řad“, vedoucí práce byl doc. Ing. Petr Dlask, PhD.

a Jiří Kýhos s prací „Obálka 2015 – matematický model pro odhad investičních nákladů nemovitosti a tepelných vlastností“, vedoucí práce Ing. Petr Kalčev, PhD.

Lukáš Koleňák se umístil se svojí prací na prvním místě v naší sekci Ekonomika a řizení staveb a Jiří Kýhos na krásném osmém místě. Oběma studentům gratulujeme a přejeme hodně úspěchů v profesním i osobním životě a těšime se za rok na shledanou.