Katedra ekonomiky a řízení ve stavebnictví

Aktuality  Informace o katedře  → Fakulta stavební  → ČVUT

Zde se nacházíte: Home > Aktivity katedry > Archiv > SVOČ (archiv) > Fakultní kolo SVOČ 2015

Fakultní kolo SVOČ 2015

v sekci EKONOMIKA A ŘÍZENÍ STAVEBNICTVÍ

Fakultního kola SVOČ, konaného dne 21. dubna, se v naší sekci celkem zúčastnilo pět studentů, kteří se dle rozhodnutí poroty umístili takto:

  STUDENT PRÁCE
umístění příjmení jméno vedoucí práce TÉMA
1. Kýhos Jiří Ing. Petr Kalčev, Ph.D. Obálka 2015 – matematický model pro odhad investičních nákladů nemovitosti a tepelných vlastností
2. Koleňák Lukáš Doc. Ing. Petr Dlask, Ph.D. Moderní metody porovnávání časových řad
3. Karas Josef Ing. Petr Kalčev, Ph.D. Generované náklady střešních konstrukcí
3. Kosina Matouš Doc. Ing. Dana Měšťanová, CSc. Ekonomika vyhodnocení variant vytápění a ohřevu TV
4. Koláčný Pavel Doc. Ing. Dana Měšťanová, CSc. Zadávání dálničních staveb

Předseda poroty: Ing. Eduard Hromada, Ph.D.

Členové poroty: Ing. Petr Kalčev, Ph.D., Ing. Jindra Bušková

Děkuji všem – studentům, vedoucím prací a v neposlední řadě i porotě, kteří se podíleli na přípravě a průběhu fakultního kola SVOČ na naší katedře. Soutěžícím gratulujeme ke skvělým výsledkům.

Podle pravidel – studenti, kteří se umístí na 1. a 2. místě, postupují do kola mezinárodního, které se letos bude konat 14. května v Bratislavě. O dosažených výsledcích našich studentů v mezinárodním kole SVOČ Vás budeme informovat.