Katedra ekonomiky a řízení ve stavebnictví

Aktuality  Informace o katedře  → Fakulta stavební  → ČVUT

Zde se nacházíte: Home > Aktivity katedry > Celoživotní vzdělání > Aktuální kurzy > Základy obchodní komunikace, prezentace, jednání a vystupování

Základy obchodní komunikace, prezentace, jednání a vystupování

Příprava na prezentaci. Zjišťování klíčových informací, uspořádání místností, typy prezentací.

Styl a image prezentujícího. Oblékání a úprava, doplňky, přizpůsobení stylů pro posluchače.

Základní komunikační axiomy. Verbální komunikace – základní pojmy a jejich praktická aplikace, vliv a význam verbální komunikace na výsledek sdělení. Neverbální komunikace – základní pojmy a jejich vliv na prezentaci a vystupování, praktické příklady. Modelové příklady – praktické procvičování získaných znalostí a dovedností.